Gumb išči|

Zapri iskalnik

27.01.2015 / Sporočila za javnost

Na izredni seji z združenimi močmi proti zmanjšanju sredstev jedrskega nadomestila

Deli na FBNatisni

Brežice, 26. januar - Občinski svet Občine Brežice je na izredni seji izrazil razočaranje nad brezbrižnim odnosom države do občine Brežice, ki ga je Vlada RS izkazala s samovoljnim znižanjem sredstev iz naslova t.i. jedrske rente. Nižanje sredstev bo prizadelo občane, saj gre za sredstva, ki jih je občina namenjala zagotavljanju višje kakovosti življenja v občini.

 

Svetniki in župan razočarani nad odnosom države

Razumeli bi varčevalne ukrepe, vendar gre v primeru nižanja sredstev nadomestila za nerazumljivo dejanje, ko država jemlje sredstva finančno podhranjenim lokalnim skupnostim, kjer velik del ljudi živi v pasu večje jedrski ogroženosti, in ta sredstva namenja finančno dobro preskrbljenemu sektorju energetike . 

 26_1_2015_prva_izredna_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_11.jpg

Komisija občinskega sveta bo spremljala (ne)izvajanje dogovorov

Svetnice in svetniki Občinskega sveta skrbi, ker država po realizaciji projektov na območju občine praviloma pozablja na dogovore z lokalno skupnostjo in pogodbene obveznosti, ki iz teh dogovorov izhajajo. Svetniki so zato sprejeli sklep, s katerim Vlado RS pozivajo k spremembi uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na področju jedrskega objekta ter povrnitvi odvzetih sredstev.

Nadalje so občinski svetniki sprejeli sklep o ustanovitvi komisije, ki bo spremljala izvajanja dogovorov med državo in občino, pozorna bo tudi na težnje države po centralizaciji oz. selitvi državnih in regijskih institucij iz občine Brežice.

Občinski svet je sprejel tudi sklep, s katerim predlagajo svetnikom koalicijskih strank SMC, DESUS in SD, da se povežejo, angažirajo in v okviru svojih strank dosežejo spremembo uredbe o nadomestilu.

Nižanje državnih sredstev ogroža izvajanje nalog občine

Župan občine Brežice Ivan Molan je dejal, da je vesel enotnosti občinskega sveta pri prizadevanjih za spremembo uredbe in povrnitev sredstev občini iz naslova rente. Poudaril je pomen združevanja moči in aktivnih prizadevanj tako občinskega sveta kot občinskih odborov vladnih strank pri doseganju skupnega cilja.

 27_1_2015_O izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice_župan Ivan Molan.MP3

Izguba dodatnih 400.000 evrov t.i. jedrske rente ob nižanja sredstev iz državnega proračuna (sredstva dohodnine in sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin) ogroža izvajanje nalog občine in močno znižuje njen investicijski potencial. Od leta 2012 Občina Brežice prejema letno iz državnega proračuna kar za 2,1 milijona evrov manj, kar v treh letih nanese čez 6 milijonov evrov. Šest milijonov evrov, ki bi jih lahko občina namenila izgradnji nove osnovne šole. Občina Brežice se ob manjšanju državnih sredstev sooča z rastjo stroškov pri izvajanju z zakonom določenih nalog, za katere se boji, da bodo v prihodnosti okrnjene.  

Graf in razpredelnica 1: Nižanje državnih sredstev Občini Brežice od leta 2012 naprej

Graf_in_razpredelnica_Od_leta_2012_je_dr__ava_ob__ini_Bre__ice_zni__ala_sredstva_za_ve___kot_2_milijona_evrov.jpg

Kaj za občane pomeni izguba 400.000 evrov proračunskih sredstev iz naslova nadomestila? Ogroženi bodo številni programi, namenjeni občankam in občanom, kor npr. javni razpis za spodbujanje podjetništvo, Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, promocija turizma, razvojni programi kmetij, ureditev otroških igrišč, denarne pomoči ob rojstvu otrok, investicije na področju izobraževanja kot so novogradnje in obnove osnovnih šol.

   

 *********************************************************************************************************

Občinski svet Občine Brežice je na 1. izredni seji 26.1.2015 sprejel naslednje sklepe:

Sklep 1

1.

Občinski svet občine Brežice poziva Vlado republike Slovenije, da spremeni uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju  jedrskega objekta (uradni list RS, št. 92/14) tako, da najmanj ohrani višino nadomestila Občini Brežice iz leta 2014 (uradni list RS, št. 34/03 in 100/08).

2.

Sklep enotno podpirajo vse politične stranke, ki sodelujejo v Občinskem svetu občine Brežice: DESUS, LISTA SONCE, SD, SMC, IDS, SLS, SDS IN ROK.

Sklep 2

Občinski svet občine Brežice predlaga, da župan, v skladu z 39. členom statuta Občine Brežice, s sklepom imenuje posebno komisijo Občinskega sveta občine Brežice, katere namen bo spremljanje izvajanja dogovorov med državo in občino, izvajanje pogodbenih obveznosti s strani države do Občine Brežice, spremljanje organizacijskih sprememb državnih in regijskih institucij v občini Brežice. Predmetna komisija oblikuje tudi stališča do predlogov uredb in dogovorov Občine Brežice v razmerju do Republike Slovenije, v zvezi z jedrskimi objekti, vojaškim letališčem v Cerkljah ob Krki ter ostalimi državnimi posegi v našem prostoru.

Sklep 3

Občinski svet občine Brežice predlaga svetnikom koalicijskih strank SMC, DESUS in SD, da v okviru svojih strank dosežejo spremembo uredbe o merilih za določitev višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora, ki bo Občini Brežice najmanj vrnila sredstva iz naslova nadomestila, ki so občini Brežice pripadala leta 2014 in o teh prizadevanjih obvestijo občinski svet občine Brežice.