Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.03.2015 / Sporočila za javnost

V Gornji Radgoni predstavili Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Deli na FBNatisni

Brežice, Gornja Radgona - Inštitut za javne službe je v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije organiziral tradicionalen strokovni posvet KOGRA 2015 na temo Povezujemo za razvoj komunale. Občina Brežice in Komunala Brežice d.o.o. sta bila povabljena k predstavitvi ustanovitve in delovanju podjetja kot primera dobre prakse v Sloveniji.

KOGRA_2015_1.JPG

Poudarek letošnjega strokovnega posveta je bilo iskanje predlogov in rešitev na vprašanje kako povezati znanje, pristope in ljudi. Kot so zapisali organizatorji v vabilu na strokovni posvet je zaradi lokalnega zagotavljanja komunalnih storitev izvajanje organizacijsko pogosto zelo razdrobljeno in stroškovno zahtevno.

Vse večji pritisk na občinske proračune stopnjuje zahteve po gospodarski učinkovitosti občin. Pragmatičen način za doseganje potrebne ekonomije obsega in s tem kakovostnejših in cenejših javnih storitev je lahko medobčinsko povezovanje.

V sklopu strokovnega posveta z naslovom Inovativni pristopi in dobre prakse sta župan občine Brežice Ivan Molan in direktor  Komunale Brežice, d. o. o. Aleksander Zupančič predstavila Učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb – primer Občine Brežice.

 KOGRA_2015_2.JPG

Župan Ivan Molan je predstavil razloge, ki so pripeljali do ustanovitve javnega podjetja v 100% lasti občine. Že v l. 2009 je bil izveden javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki pa je bil neuspešen zaradi neizpolnjevanje zahtevanih pogojev pobudnikov. Zato je bila sprejeta odločitev, da se naroči izdelava Analize učinkovitosti in ekonomičnosti izvajanja gospodarskih javnih služb v občini Brežice z opredelitvijo nadaljnjega razvoja.

Na podlagi rezultatov analize je bila sprejeta odločitev, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Brežice, da se z odlokom ustanovi javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.. Javno podjetje namreč omogoča razvoj strokovnega znanja in s tem povečanje kakovosti opravljanja storitev, občina ima nadzor nad poslovanjem podjetja in nad cenovno politiko komunalnih storitev (v okviru veljavne zakonodaje, ki predpisuje način določitve cen) in  dobiček v javnem podjetju se v celoti nakaže v proračun ter nameni vlaganju v infrastrukturo.

 KOGRA_2015_3.JPG

KOGRA_2015_6.JPG

Javno podjetje Komunala Brežice danes upravlja s sedmimi javnimi vodovodnimi sistemi (Brežice, Mokrice, Sromlje, Pišece, Stojanski vrh, Križe, Mrzlavski gaj-Stankovo-Vitovec), tremi kanalizacijskimi sistemi (Brežice, Obrežje in Globoko), 180 ekološkimi otoki za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališčem,  tržnico v Brežicah in z občinskimi stanovanji.

Osnovno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju. Podjetje od začetka izvajanja gospodarskih javnih služb posluje pozitivno, posebno pozornost namenjajo kakovostnim storitvam in dobremu obveščanju uporabnikom svojih storitev.

 KOGRA_2015_4.JPG