Gumb išči|

Zapri iskalnik

31.07.2015 / Sporočila za javnost

Občine Brežice z odliko opravila obnovitveno presojo za ISO certifikat

Deli na FBNatisni

Junija 2015 je na Občini Brežice potekala obnovitvena presoja za certifikat kakovosti sistema vodenja ISO 9001:2008. Občinska uprava je uspešno prestala presojo in pridobila uradno potrditev kakovosti in učinkovitosti svojega dela. V l. 2009 pridobljeni standard kakovosti Občina Brežice vsako leto potrjuje z izpolnjevanjem zahtev standarda s katerim dokazuje uspešno izvajanje strategije dolgoročnega trajnostnega razvoja, ki je namenjen zagotavljanju kakovostnih pogojev bivanja in dela vseh občanov.

julij 2015_Uspešno obnovili ISO certifikat_direktorica občinske uprave Občine Brežice Irena Rudman.MP3

 

Presojevalci pohvalili sistem spremljanja zadovoljstva občanov

 

Med presojo so ocenjevalci prepoznali niz pozitivnih ugotovitev, ki so jih v svojem poročilu o opravljeni presoji tudi izpostavili. Pohvalili so dobro razvit sistem spremljanja zadovoljstva uporabnikov – občanov, uresničevanje razvojne vizije, številne komunikacijske poti z občani, investicijsko naravnanost občine ter uspešnost pri pridobivanju evropskih sredstev. Prepoznali so usmerjenost občine k zagotavljanju kakovosti življenja specifičnih skupin občanov s projekti za mlade, starejše (računalniško opismenjevanje, šport za zdravo starost, …) in nudenjem pomoči socialnim podjetjem.  Izpostavili so še delovanje civilne zaščite občine, ki se vključuje v aktivnosti ob večjih naravnih nesrečah (pomoč občini Logatec pri odpravljanju posledic žledoloma) kot s prenašanjem dobrih praks. Pri tem so pohvalili organiziranje 1. mednarodne konference  s področja zaščite in reševanja.

 

Občina bo tudi v prihodnje sledila načelu nenehnih izboljšav s ciljem zagotoviti občanom kakovostno bivanje v občini, za kar se vsakodnevno trudimo na vseh področjih.

 

90% občanov zadovoljnih z delom občinske uprave

 

Zagotavljanje kakovostnih storitev v uporabnikom dostopnem in prijaznem okolju je eno izmed osnovnih vodil občinske uprave. Občina Brežice od uvedbe sistema vodenja kakovosti s pomočjo anket spremlja zadovoljstva uporabnikov storitev občinske uprave. Rezultati ankete, ki je potekala decembra 2014, kažejo, da so občani 90%, natančneje 89,75% zadovoljni z delom občinske uprave.

 

Od 4 možnih točk je uprava prejela povprečno oceno 3,59 točk. Z najvišjimi ocenami so uporabniki storitev občinske uprave ocenili dostopnost in razumljivost potrebnih informacij za stranke ter pripravljenost zaposlenih pomagati uporabniku (stranki).

 

Uresničevanje vizije do uporabnikov prijazne ustanove 

Povprečna ocena zadovoljstva strank v l. 2014 je znašala 3,59 (možne ocene na lestvici od 1 – najslabše do 4 - najboljše) ali 89,75%, kar pomeni, da je povprečna stopnja zadovoljstva uporabnikov visoka. Za primerjavo - v l. 2013 je ta znašala 84,25% oz. 3,37. Primerjava rezultatov kaže, da so občani vse od l. 2011 več kot 84% zadovoljni s storitvami, ki jih zanje izvaja občinska uprava.  Rezultati ankete predstavljajo Občini Brežice potrditev, da je na pravi poti k uresničevanju svoje vizije občine prijazne do vseh občank in občanov. V prihodnje si občinska upravi želi še več sodelovanja in predlogov s strani občanov, ki jih bo v skladu z možnostmi tudi skušala uresničiti. Te lahko zainteresirani občanke in občani oddajo preko spletne strani Občine Brežice www.brezice.si – rubrika Vprašajte nas.