Gumb išči|

Zapri iskalnik

19.08.2015 / Sporočila za javnost

Občina Brežice podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov

Deli na FBNatisni

Brežice, 19. avgust – Občina Brežice in javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. sta pristopila k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov po predhodnem sestanku s predstavniki javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. Skupaj so ugotovili, da je v občini določeno število občanov, ki so v stiski in ne zmorejo zagotoviti sredstev za plačilo dolgov, hkrati pa so opozorili tudi na načrtno izmikanje plačilu obveznosti, s katerimi se srečujejo tako šole kot javno podjetje. O višini odpisa dolgov bo sklep sprejel Občinski svet Občine Brežice potem , ko bo iz zbranih vlog za odpis dolgov razviden skupni znesek dolga in posledice za občinski proračun.

Sprejem vlog za odpis dolga

Obrazci za vlogo za odpis dolgov bodo na voljo na spletni strani občine, javnega podjetja in javnih zavodov. Predloge za odpis dolga iz naslova neplačila vrtca in predloge za odpis dolga zaradi neplačane prehrane v osnovnih šolah sprejemajo vrtci oziroma osnovne šole. Vlogo bo potrebno torej oddati neposredno na javnem zavodu, kjer ima vlagatelj dolg. Občina Brežice in osnovne šole ter vrtec v občini pa bodo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Brežice podrobno preučili vloge za odpis dolgov in sprejeli odločitev glede ukrepa, tako glede upravičenosti vloge kot višine vrednosti odpisa dolga.

avgust 2015 O sporazumu o odpustu dolgov župan občine Brežice Ivan Molan


avgust 2015 O sporazumu o odpustu dolgov direktor JP Komunala Brežice Aleksander Zupančič

 

Podpis sporazuma o odpustu dolgov

Solidarnost z najbolj ranljivimi

Kot je župan Ivan Molan poudaril, je namen odpisa dolgov olajšati razmere, v katerih so se znašli nekateri posamezniki, in ne nagraditi tiste, ki se načrtno izmikajo plačilu ter s tem bremenijo ostale starše otrok. Osnovne šole in vrtec bodo zato nadaljevali z izterjavo dolga neplačnikov. Kot so poudarile ravnateljice osnovnih šol, nekatere šole že tesno sodelujejo z brežiškim Centrom za socialno delo, zato nimajo zapadlih dolgov, saj tistim socialno šibkim družinam, katerih otroci nimajo zagotovljene brezplačne prehrane v šoli,  pri plačevanju položnic za šolsko prehrano z različnimi oblikami denarne pomoči lahko pomaga Center za socialno delo. Izkušnje šol kažejo, da se dolgovi pogosto kopičijo pri tistih starših otrok, ki so nenadoma izgubili službo. Župan je predlagal, da se v prihodnje s centrom povežejo še ostale šole in na ta način zmanjšajo breme dolga ter z napotitvijo neplačnikov na center tudi olajšajo marsikatero stisko.

Kateri dolgovi so lahko predmet odpisa pri javnih zavodih?

V skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov bodo šole in vrtci lahko odpisali dolgove zaradi neplačanih računov za vrtec in šolsko prehrano. Občine sodelujejo v projektu kot ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol, same pa ne odpisujejo ničesar.  Odpisani bodo lahko eno leto stari dolgovi oziroma dolgovi, ki so nastali pred letom 2014. Predmet odpisa dolga v šolah nista učbeniški sklad ali šola v naravi, prav tako ne more biti predmet odpisa dolg za najemnino za stanovanja v lasti občine ali plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Več podatkov o odpisu dolgov je na voljo na spletni strani http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html.

Delovno srečanje s predstavniki javnih zavodov

Kriteriji za odpis dolgov – kdo lahko zaprosi za odpis dolga

Upravičenec do odpisa dolga je fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je bila kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko posamezniki sami preverijo, ali so upravičenci do enkratnega odpisa dolga. Na  spletnem naslovu http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html se lahko registrirajo in preverijo ali so upravičeni do odpisa dolga ali ne. Dolgovi se ne morejo odpisati osebam, ki so v osebnem stečaju.