Gumb išči|

Zapri iskalnik

06.05.2016 / Projekti

Spodbude za investicije v obrtnih in poslovnih conah v občini Brežice

Deli na FBNatisni

Dobova, 6. maj – Občina Brežice zagotavlja osnovne pogoje za razvoj podjetništva, pri tem posebno pozornost namenja urejenim poslovnim, obrtnim in industrijskim conam, kjer so investitorjem na voljo zemljišča. V mesecu maju se zaključujejo dela urejanja Obrtne cone Dobova, kjer so investitorjem na voljo za nakup po ugodnih cenah še štiri zemljišča. Občina Brežice je objavila tudi javni razpis za subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtnih conah v občini Brežice, s katerim želi spodbuditi investicije na področju podjetništva.

Komunalno opremljena Obrtna cone Dobova

V sklopu komunalnega opremljanja se zaključuje urejanje fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, kabelske kanalizacije za elektriko, javna razsvetljava, telekomunikacije (optični kabel),  javne razsvetljave ter cestne infrastrukture. Dela na terenu bodo zaključena meseca maja, tehnični prevzem in uporabno dovoljenje pa bosta predvidoma pridobljena do 30. 6. 2016. Vrednost pogodbenih del komunalnega opremljanja cone znaša 410.000  evrov,  izvajalec del je podjetje Tomgrad iz Podčetrtka.

Urejanje Obrtne cone Dobova

Na voljo 100.000 evrov za subvencioniranje nakupov stavbnih zemljišč v obrtnih in poslovnih conah

Brežiška Občina želi spodbuditi investicije na področju gospodarstva tudi s subvencioniranjem nakupa zemljišč v obrtnih in industrijskih conah. Do subvencioniranja nakupa zemljišč bodo upravičena tista podjetja, ki bodo kupila zemljišča v okviru prostorsko urejenih poslovnih in obrtnih con z namenom vzpostavitve novega obrata, širitve obstoječega obrata ipd.. Sredstva javnega razpisa za subvencioniranje nakupa zemljišč znašajo 100.000 evrov, razpis poteka do 30. 11. 2016 oz. do porabe sredstev.

IPC BrezinaFoto Luka Rudman

Prejemnik subvencije za nakup zemljišča mora zgraditi oz. začeti s poslovanjem najkasneje v roku dveh let od prejema pomoči, ohraniti delovna mesta vsaj tri leta in izvajati dejavnost še vsaj pet let po končani naložbi. Mikro, majhna in srednja podjetja so lahko upravičena do 40% subvencije cene (npr. cena 1m2 v Obrtni coni Dobova je 17,88 EUR/m2 brez DDV, subvencionirana cena bi tako znašala 10,73 EUR/m2 brez DDV; v IPC Brezina znaša 19,41 EUR/m2 brez DDV, subvencionirana cena bi tako znašala 11,65 EUR/m2 brez DDV), velika podjetja pa do 30% subvencionirane cene.

Občina Brežice prodaja tri stavbna zemljišča v IPC Brezina in štiri zemljišča v Obrtni coni Dobova. V l. 2016 je Občina že prodala eno zemljišče v Obrtni coni Dobova, z ostalimi potencialnimi investitorji pa potekajo pogovori.

Urejanje Obrtne cone Dobova 3Urejanje Obrtne cone Dobova 1IMG 8045IMG 8041IMG 8058