Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.06.2016 / Javna naročila

Obnova lokalne ceste Nimnik - Janeževa gorca

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi lokalne ceste Nimnik - Janeževa gorca

Predmet javnega naročila je obnova dela lokalne ceste LC 024371 Nimnik - Janeževa gorca in sicer od hišne številke Vinarska cesta 2 do odcepa za Nimnik - hišna številka Vinarska cesta  52.

Cesta se uredi z razširitvijo tako, da bo zagotovljeno normalno odvijanje prometa z ureditvijo odvodnjavanja v obstoječi vodotok, ki se očisti ter uredi in na določenih mestih tlakuje. Vzdolž ceste od hišne številke Vinarska pot 2 do Vinarske ceste 11 v dolžini 150 m se ob levi strani vozišča zgradi pločnik za pešce z javno razsvetljavo.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00186 -Modernizacija vinarske poti".

Rok za oddajo ponudb: 27. junij 2016 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 27. junij 2016 ob 11.30 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Projektna dokumentacija

Obrazci, vzorci in izjave

Vzorec pogodbe