Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.10.2016 / Javna naročila

Sanacija regionalne ceste R3-676/2204 skozi naselje Trebež

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na sanaciji regionalne ceste skozi naselje Trebež

Predmet javnega naročila je sanacija dela regionalne ceste R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele v skupni dolžini 650 m skozi naselje Trebež. V sklopu sanacije ceste je previdena izgradnja pločnika ob desni strani vozišča, ureditev odvodnjavanja, rekonstrukcija cestnega priključka LC 0246725 in R3-676, dopolnitev javne razsvetljave in zaščita komunalnih vodov.

Ločen sklop javnega naročila je izgradnja premostitvenega objekta, ki se izvede ob pogoju, da bodo zagotovljena sredstva soinvestitorjev zadostovala za izvedbo obeh sklopov o čemer bo izbrani ponudnik obveščen pred podpisom pogodbe.

Naročnika javnega naročila sta:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (soinvestitor) in
RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (investitor)

Javno naročilo se financira iz sredstev:
-    proračuna Republike Slovenije v obsegu 75,24 % pogodbene vrednosti in
-    proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00214 – Pločnik Trebež R3-676" v obsegu 24,76 % pogodbene vrednosti.

Rok za oddajo ponudb (sprememba): 10. november 2016 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 10. november 2016 ob 12.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Povabilo in navodila - sprememba 2. 11. 2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi del - popravek popisov "Načrt ceste" (25. 10. 2016)

Vzorec pogodbe

Obrazci

ESPD obrazec

Projektna dokumentacija

P1   P2   P3   P4   P5