Gumb išči|

Zapri iskalnik

09.11.2016 / Zanimivo

Občina Brežice z javnim razpisom pospešuje razvoj podjetništva

Deli na FBNatisni

Brežice, november - Občina Brežice je v večnamenski dvorani Mladinskega centra s podpisom in predajo pogodb letošnjim prejemnikom sredstev sklenila javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva. Skupna višina razdeljenih proračunskih sredstev za štiri upravičene namene sofinanciranja je 130.000 evrov, Občina pa je s 50.000 evri subvencij spodbudila tudi nakup treh zemljišč v obrtno-industrijskih conah.

Upravičena podjetniška področja sofinanciranja

Sredstva so v letu 2016 podjetniki pridobili za štiri različne namene. Največ vlog so tudi letos oddali za sofinanciranje začetnih investicij, ki predstavljajo prvi namen razpisa. Sledil je drugi namen, ki omogoča sofinanciranje delovnih mest, povezanih z investicijo, v višini 200 evrov na polni mesec zaposlitve v razpisnem obdobju. Več let zapored pa Občina podpira tudi predstavitve na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami ter sofinanciranje najemnine poslovnih prostorov v starem mestnem jedru.

72 odobrenih vlog

Občina preko javnega razpisa podpre vse vloge podjetnikov, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za prijavo. Najprej se obravnavajo vloge za delovna mesta, promocijske nastope in najemnine, preostanek sredstev pa se razdeli za sofinanciranje začetnih investicij. Pri teh se za investicije »start up podjetij«, ki niso starejša od 3 let, nameni 2-krat višji delež sofinanciranja kot ostalim podjetjem.

Število vlog, ki jih Občina prejme na javni razpis, narašča vse od leta 2013. Letos je teh 75, kar predstavlja 44% porast v štirih letih.

OBR_0026

Letos je sofinanciranje investicije prejelo 47 podjetij v skupni vrednosti 85.150 evrov. 12 podjetij je pridobilo sredstva za sofinanciranje 16 novo ustvarjenih delovnih mest v skupni višini 31.000 evrov. Predstavitev inovativnih produktov na sejmih je Občina podprla s sredstvi višini 8.014 evrov petim podjetjem, sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru pa je pridobilo osem podjetij s sredstvi v skupni višini 5.833 evrov. Tri vloge so bile na razpisu zavrnjene, ker niso izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev.

OBR_0035

Podjetniki letos izkoristili tudi druge spodbude Občine

Občina Brežice podpira delo podjetnikov tudi z delovanjem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki izvaja obsežno dejavnost informiranja, promocije in podpore ter samostojne projekte kot je to Podjetniško obrtni in kmetijski sejem Brežice. Občina je bila uspešna v pogajanjih z državo in pridobila nepremičnine na območju Slovenske vasi, ki so že v najemu podjetij. Zaključene so investicije v Industrijsko cono Brezina in Obrtno poslovno cono Dobova, ki nudijo nove prostorske možnosti razvoja. Razvojni načrti posameznih podjetij pa so vključeni tudi v Občinski prostorski načrt, kjer je Občina že v postopku prve posodobitve, ki vključuje tudi nove razvojne pobude posameznih podjetij.

Župan Ivan Molan je posebej izpostavil letošnjo investicijo podjetja v nakup dveh parcel v Obrtni coni Dobova, kjer je Občina pripomogla in podprla podjetje z novo oblikovanim ukrepom za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con.

 

Razpis v prihodnje

Razpis bo v prihodnjem letu prinesel spremembe. Občina bo s sofinanciranjem posebej izpostavila določene panoge, kot so razvoj dejavnosti na področju turizma. Proračunska sredstva bo usmerila v kvalitetne investicije, ki predstavljajo razvoj podjetij in odpiranje novih delovnih mest.

OBR_0028

 

 

 

OBR_0029

OBR_0030

OBR_0032

OBR_0033

OBR_0036

OBR_0037