Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.12.2016 / Projekti

Gradnja novih kolesarskih stez

Deli na FBNatisni

Občina Brežice urejanje pločnikov in kolesarski stez šteje med prednostne naloge na področju tako zagotavljanja varnosti v prometu kot na področju turizma, kjer kolesarske steze predstavljajo tudi pomembno turistično infrastrukturo. Občina Brežice pripravlja tudi Celostno prometno strategijo - strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Brežice, ki na prvo mesto v prometu postavlja pešce, kolesarje in javne prevoze.

Ureditev kolesarske steze in pločnika na Čatežu ob Savi

Investicija sledi zamisli o povezavi mesta Brežice s Termami Čatež, saj želijo številni prebivalci in turistov s kolesom raziskovati in spoznavati kraje v občini. Projekt zajema obnovo obstoječega pločnika z razširitvijo ter izgradnjo dvosmerne kolesarske steze in sicer na delu Topliške ceste z navezavo na Zagrebško cesto na Čatežu ob Savi do križišča s Savsko potjo. Ob izgradnji se obnovi javna cestna razsvetljava, uredi odvodnjavanje, prometna signalizacija, uvozi ter ostale potrebne ureditve.

Dvosmerni kolesarski prehod se izvede preko uvoza/izvoza iz avtobusnega postajališča na Topliško cesto in preko regionalne ceste v križišču z Zagrebško cesto, v skupni dolžini cca 500m. Pod avtocestnim nadvozom se bo zgradilo počivališče in opremilo s klopmi, stojali za kolesa, turističnimi informacijskimi tablami, pitnikom za vodo in košem za smeti. Izvedena bodo dela v vrednosti dobrih 172.000 evrov.

Dela se izvajajo v obdobju dveh let, s predvidenim dokončanjem del do konca meseca aprila 2017. Dela izvaja podjetje CGP, d.d., iz Novega mesta.

Kolesarska steza Čatež ob Savi

Gradnja enostranske kolesarske steze in dela pločnika ob Cesti svobode, med semaforiziranim križiščem z Bizeljsko cesto in krožiščem v Trnju

V letih 2015-2016 je Občina Brežice zgradila enostransko kolesarsko stezo in pločnik od trgovine Lidl do rondoja v Trnju po desni strani Ceste svobode. V letošnjem letu se je izvedba enostranske kolesarske steze in dela pločnika nadaljevala po levi strani istega odseka Ceste svobode. Obstoječi pločnik je bil dograjen za širino enosmerne enostranske kolesarske steze. Dela na terenu so zaključena, prevzem vzdrževalnih del s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je načrtovan v mesecu januarju. Vrednost izvedenih del znaša cca 47.000 evrov. Dela je izvajala podjetje HPG d.o.o. iz Brežic.