Gumb išči|

Zapri iskalnik

09.02.2017 / Sporočila za javnost

Javno naznanilo - Strategija turizma Občine Brežice 2017- 2021

Deli na FBNatisni

Župan Občine Brežice javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021, ki bo potekala od 9. 2. 2017 do 6. 3. 2017.

Na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10) župan Občine Brežice podaja

 

Javno naznanilo

o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021

 

Župan Občine Brežice javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021.

Javna razgrnitev predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021 bo potekala od 9. 2. 2017 do 6. 3. 2017 na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice v pisarni št. 38, in sicer v času uradnih ur.

V času javne razgrnitve predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021 bo organizirana javna obravnava, ki jo organiziral Oddelke za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Javna obravnava bo v sredo 22. 2. 2017, ob 18.00 v prostorih Mestne hiše Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice.

Na javni obravnavi se predstavijo razlogi za sprejem in predlog. Vsakdo ima možnost, da ustno ali pisno poda svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Občina se mora do mnenj opredeliti.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov: ali pa po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Strategija turizma Občine Brežice 2017-2021«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi. 

Občina Brežice bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice  http://www.brezice.si.

 

Strategija turizma Občine Brežice 2017-2021

Knjiga pripomb