Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.02.2017 / Sporočila za javnost

Povišanje cen programov vrtca zaradi rasti življenjskih stroškov

Deli na FBNatisni

Brežice, 14. februar – Občinski svet Občine Brežice je na 16. seji obravnaval in potrdil nove cene programov predšolske vzgoje, ki so usklajene z rastjo življenjskih stroškov. Stroški so se v večjem delu povišali zaradi rasti stroškov plač, ki so posledica sproščene plačne lestvice in napredovanj, doseženih v letu 2016. Starši otrok, vključenih v vrtce v občini Brežice, povprečno plačujejo 33% delež cene programa vrtca, Občina pa zagotavlja sredstva za 67% celotne cene. Nove cene programa v vrtcih bodo v povprečju za 4,7% višje od sedaj veljavnih, na letni ravni pa bo morala Občina Brežice za plačilo razlike cene vrtca (med polno ceno in deležem, ki ga plačujejo starši) nameniti 3.200.000 evrov.

V občini Brežice je v programe predšolske vzgoje v tem šolskem letu vključenih 882 otrok.  Otroci so vključeni v 98 in pol oddelkov v vrtcu Mavrica Brežice ter vrtcih pri osnovnih šolah Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Pišece in Velika Dolina ter pri podružnični šoli Kapele. Da bi v občini Brežice zagotovili staršem enako osnovno plačilo posameznega programa, ne glede na to, v kateri vrtec na območju občine je vključen otrok, veljajo enotne cene za istovrstne programe predšolske vzgoje. Osnova za plačilo se izračuna tako, da se stroški za posamezne programe vseh zavodov delijo s celotnim številom otrok v istovrstnih programih.  

sestava cene vrtca 2017

Cena programa vrtca (povprečna za vse oddelke) za l. 2017 je sestavljena iz stroškov dela v višini 79%, stroškov živil 10,2%, funkcionalnih stroškov objektov 6,3% in funkcionalnih stroškov osnovne dejavnosti 4,5%. Število zaposlenih in izobrazbo zaposlenih določa zakonodaja s predpisanimi normativi, v skladu s predpisi lahko Občina odobri le nekoliko ugodnejše normative, ki jih dopušča zakonodaja – npr. za 1. starostno obdobje 14 otrok v oddelku (12 + 2). Občina Brežice staršem omogoča tudi koriščenje rezervacije oz. začasni izpis otroka iz vrtca za obdobje do 2 mesecev (v tem času ima otrok mesto v vrtcu rezervirano) za kar starši plačajo 25% cene.

Vzrok za povišanje stroškov programa vrtca iz naslova plač je, da je Vlada RS  v 2. polovici l. 2016 odpravila varčevalne ukrepe in  je v  javnem sektorju  začela veljati sproščena plačna lestvica, ki je veljala do sredine l. 2013. Ker je bil proračun občine za leto 2016 sprejet pred odpravo varčevalnih ukrepov je Občine Brežice predvidela za plačilo razlike med deležem staršev in ceno vrtca 3.030.000 EUR, realiziranih pa je bilo za 22.534 EUR več sredstev od načrtovanih. V l. 2017 je predvideno skupno povečanje stroškov programa vrtca v višini 157.032 EUR. S sprejetim sklepom o določitvi cen programov  predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice bodo stroške krili Občina in starši - v povprečju bodo starši krili povišanje v višini 51.694,93 EUR (33%) in Občina Brežice v višini 105.337,07 EUR (67%).

Cene programa za 1. starostno obdobje bodo višje za 5,19%, cene programa za 2. starostno obdobje za 3,35%, cene za kombinirani oddelek in oddelke s 3-4 letniki za 3,39% ter program razvojnega oddelka (kjer sicer Občina Brežice krije vse stroške) za 6,99%.  

20170213 171930