Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.06.2017 / Projekti

Cerkljanski šolarji bodo kmalu pod novo streho

Deli na FBNatisni

Cerklje ob Krki, junij – Dela gradnje nove šole in vrtca v Cerkljah ob Krki so v zaključni fazi, izvajalci sedaj že urejajo okolico nove šole, ki bo v novem šolskem letu odprla vrata več kot 300 šolarjem in otrokom iz vrtca. Na prostornih 4.000 kvadratnih metrih bodo imeli tako otroci kot učitelji ter vzgojitelji odlične pogoje za učenje in delo. V mesecu juliju bo potekal tehnični pregled objektov, sledi odprava morebitnih tehničnih pomanjkljivosti in nato pridobitev uporabnega dovoljenja v avgustu, kar pomeni, da bodo osnovnošolci in vrtičkarji septembra že vstopili v prostore nove šole .

junij OŠ Cerklje ob Krki pogled na rekonstruirano staro stavbo šole

Projekt  rekonstrukcija in gradnja OŠ Cerklje ob Krki je trenutno največji projekt Občine Brežice. Večino sredstev za finančno zahtevno investicijo v vrednosti 6,6 milijona evrov je zagotovila Občina sama, saj država že vse od leta 2009 ne sofinancira več gradnje osnovnih šol, od leta 2013 pa država še dodatno znižuje sredstva občinam, kar predstavlja precejšnjo oviro pri izvajanju investicij.

Gradnja nove šole je bila najprej načrtovana za obdobje treh let (od 2016 do 2018) zaradi večmilijonske vrednosti projekta, ki predstavlja polovico vseh  sredstev za investicije v občini. Sredstva za gradnjo nove šole in vrtca je Občina zagotovila v letih 2016 in 2017, v letu 2018 pa je bila načrtovana nabava opreme.

Na predlog župana Občine Brežice Ivana Molana, da se šola dokonča že v letu 2017, so svetniki brežiškega občinskega sveta prepoznali prednostno investicijo na področju šolstva in sprejeli rebalans proračuna, da je lahko Občina Brežice namenila dodatnih 311.761 evrov za zaključitev investicije v tem letu. Dodatna sredstva so namenjena predvsem za nakup opreme, ki bo zagotovila uporabnost novih prostorov in katere dejanski strošek je presegel ocenjeno vrednost iz investicijske dokumentacije (na javni razpis za dobavo opreme za šolo so prispele ponudbe v višini 1 milijon evrov, medtem ko je občina ocenila opremo na 500.000 evrov, po novem izvedbi novega postopka znaša dosežena cena opreme 800.000 evrov, kar je še vedno za 300.000 evrov presegalo ocenjeno vrednost opreme).

Občina Brežice je tako v letu 2017 za dokončanje investicije Rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki v proračunu zagotovila dobrih 3.444.000 evrov.

Nova šola, vrtec in telovadnica

junij OŠ Cerklje ob Krki pogled na šolo iz zraka

Novi šolski prostori so namenjeni za 9 do 12 oddelkov šole in 5 oddelkov vrtca, skupaj za maksimalno predvideno število učencev 252 in za 110 otrok vrtca (trenutno obiskuje šolo skoraj 200 učencev, v vrtec pa je vključenih čez 80 otrok). Novi del šole je sestavljen iz treh komponent: samostojnega objekta vrtca na vzhodni strani parcele, ki mu je zagotovljena suha povezava s šolo, ta predstavlja osrednji del in je lociran južno od obstoječega starega objekta s katerim je povezan s hodnikom ter objekt telovadnice na severno zahodnem delu parcele, ki je delno vkopana v zemljo. Večina učilnic in vse igralnice je orientiranih na jug, dobro osvetljenost prostorov zagotavljajo tudi t.i. svetlobni jaški.

junij OŠ Cerklje ob Krki  primer učilnice v 1. nadstropjujunij OŠ Cerklje ob Krki  svetla notranjost šolejunij OŠ Cerklje ob Krki  urejanje okolice - tlakovanjejunij OŠ Cerklje ob Krki  zunanja igriščajunij OŠ Cerklje ob Krki pogled na novo telovadnicojunij OŠ Cerklje ob Krki stari in novi del šolejunij OŠ Cerklje ob Krki  pogled na novi vrtecjunij OŠ Cerklje ob Krki  lesena fasada na novi šoli

Izvajalci in strokovni nadzor

Gradbeno obrtniška dela izvaja podjetje AS-PRIMUS d.o.o., strojne instalacije podjetje KOLEKTOR KOLING d.o.o ter elektro instalacije in zunanje ureditve KOSTAK d.d., strokovni nadzor nad deli izvaja SAVAPROJEKT d.d..