Gumb išči|

Zapri iskalnik

19.07.2017 / Sporočila za javnost

Priprava osnutka proračuna Občine Brežice za leto 2018 – poziv občankam in občanom k sodelovanju s predlogi

Deli na FBNatisni

Proračun občine je temeljni dokument s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. Občina Brežice že pripravlja osnutek proračuna za leto 2018 in vabi zainteresirane občanka in občane, da posredujete svoje predloge za uvrstitev projektov v proračun za naslednje leto. Vaše predloge bomo preučili in jih v skladu s finančnimi ter zakonskimi možnostmi upoštevali pri pripravi osnutka proračuna občine.

Kako lahko občanke in občani prispevate svoje predloge?

Predloge lahko posredujete preko svoje krajevne skupnosti, zveze in društev, v katerih delujete ali pa svoj predlog za uvrstitev projekta, programa ali investicije v osnutek proračuna Občine Brežice za leto 2018 pošljete po elektronski pošti na , lahko jih posredujete preko spletne strani www.brezice.si v rubriki VPRAŠAJTE NAS ali po običajni pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Rok za posredovanje predlogov je 15. avgust 2017.

 

Kako občina pripravlja proračun?

Pri določitvi proračuna mora občina upoštevati razmere v gospodarstvu na ravni države, ki določajo višino državnih sredstev ter s tem tudi finančno zmogljivost občine (ocena, koliko bo davčnih in nedavčnih prihodkov) oz. kolikšen bo okvirni obseg sredstev v proračunu.

Občina Brežice večji del proračunskih sredstev namenja uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja, pri tem pa sledi uravnoteženem razvoju vseh krajev. Razvojne usmeritve občine so bile v preteklih letih namenjene zagotavljanju kakovostne infrastrukture na področju komunalnih storitev (neoporečna pitna voda, čiščenje odpadnih vod, ipd.), prometa, šolstva, športa, kulture, v izgradnjo poslovnih con in načrtovanju prostora (občinski prostorski načrt).

Katerim prednostnim nalogam sledi občina?

Občina pri svojem delovanju sledi prednostnim nalogam, ki so:

  • gospodarski razvoj na osnovi novih prostorskih in kadrovskih potencialov in vlaganj v občinski prostor;
  • ustvarjanje institucij znanja in njihovo povezovanje z gospodarstvom ter
  • učinkovita družbene infrastruktura.

V pripravo proračuna so vključeni neposredni porabniki proračunskih sredstev, krajevne skupnosti in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina.

V času priprave osnutka proračuna lahko zainteresirani podajo svoje predloge.

 

2018 predlogi proračuna