Gumb išči|

Zapri iskalnik

07.09.2017 / Zanimivo

Investicija v čisto okolje - gradnja kanalizacije Loče

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je pričela s novo investicijo v kanalizacijsko omrežje - izgradnjo sekundarnega voda, tlačnega voda in črpališča v naselju Loče. Za ureditev tega dela kanalizacijskega omrežja bo občina namenila 600.000 evrov lastnih sredstev. Dela na terenu so se pričela avgusta 2017 in bodo zaključena predvidoma do marca 2018. Urejanje kanalizacijskega omrežja pomeni čistejše in bolj zdravo okolje, zmanjšanje emisije v vodotoke iz komunalnih virov onesnaževanja, zaščitita podtalnice in izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev.

Občina Brežice gradi kanalizacijo Loče in sicer 1.540 m sekundarnega voda, 850 m tlačnega voda in črpališče. Investicija obsega izgradnjo sekundarnega kanala v naselju Mihalovec, ki se navezuje na primarni kanal fekalne kanalizacije in dalje do Čistilne naprave Brežice na Mostecu.

Trasa fekalne kanalizacije poteka po trasi lokalne ceste in po trasi javnih poti.  Po izvedbi bodo imeli vsi objekti v naselju Loče možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (okvirno 61 objektov). Izvajalec del je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s podizvajalci, potek del na terenu si je ogledal tudi župan občine Brežice Ivan Molan.

IMG 7036IMG 7045IMG 7033

Grafični prikaz poteka trase kanalizacije

Potek trase