Gumb išči|

Zapri iskalnik

08.11.2017 / Javna naročila

Dobava živil javnim zavodom za obdobje 2018-2020

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo za dobavo živil vrtcem in osnovnim šolam brežiške občine

Občina Brežice objavlja javno naročilo (odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma) za dobavo živil za naslednje javne zavode (kupci): OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Velika Dolina ter Vrtec Mavrica Brežice in sicer za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Naročilo je razdeljeno na 17 sklopov. Za posamezni sklop za posamezni zavod bo sklenjen okvirni sporazum za največ tremi dobavitelji.

Javno naročilo se sofinancira iz sredstev posameznih javnih zavodov.

Rok za oddajo ponudb - SPREMEBA: 6. december 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno) - SPREMEMBA: 6. december 2017 ob 13.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:


DOPOLNITVE IN SPREMEMBE RD

Dopolnitve in spremembe RD

Obrazec "Ponudba" A

Popisi blaga A:

OŠ Artiče A1 (28.11.2017)

OŠ Bizeljsko A

OŠ Brežice A

OŠ Cerklje ob Krki A

OŠ Dobova A

OŠ Globoko A

OŠ Pišece A

OŠ V. Dolina A

Vrtec Mavrica Brežice A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci - ostali

Priloge

Vzorec okvirnega sporazuma (objavljeno 24. 11. 2017)