Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.03.2018 / Javna naročila

Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Brežice 3 - CONE

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izdelovalca sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta - CONE

Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Brežice (v nadaljevanju: SDOPN3), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/2014; v nadaljevanju: OPN) in spremenjen v letih 2015 in 2017, vključno z vsemi že izdelanih strokovnimi podlagami, dopolnitvami ter drugimi vsebinami in kartografskimi prilogami, ki so potrebne za sprejem prostorskega akta.

Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo obstoječi območji gospodarsko-industrijsko-obrtnih con in sicer :
1.    OC Dobova ter
2.    PC Slovenska vas

Podrobneje je vsebina opredeljena v Projektni nalogi za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Občino Brežice 3 – SDOPN CONE, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00282 - Izdelava novih občinskih prostorskih aktov".

Rok za oddajo ponudb: 23. april 2018 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 23. april 2018 ob 12.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Spremembe navodil za izdelavo ponudbe - 4. 4. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Projektna dokumentacija

Vzorec pogodbe

Obrazci

Obrazec "Ponudba"