Gumb išči|

Zapri iskalnik

29.03.2018 / Projekti

Kmetijstvo v občini Brežice – v petih letih za 520.000 evrov finančnih spodbud

Deli na FBNatisni

Kmetijstvo predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih panog tako v občini in Sloveniji kot v svetu, saj vsa živilsko-predelovalna industrija sloni ravno na kmetijstvu. O pomembnosti kmetijstva priča tudi delež sredstev v proračunu Evropske unije, ki znaša skoraj polovico vseh proračunskih sredstev. V občini Brežice se zavedamo pomembnosti kmetijstva in podeželja tako iz vidika pridelovanja hrane kot iz vidika ohranjanja urejene krajine. Zato Občina Brežice vsako leto namenja del proračunskih sredstev za razvoj in pospeševanje kmetijstva ter delovanje društev s tega področja.

S  pomočjo javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja občina podpira naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in zagotavljanje tehnične podpore. To so sredstva za razvojne programe kmetij v sklopu katerih se sofinancira izgradnjo hlevov in objektov za spravilo pridelkov, nakup kmetijske mehanizacije, rastlinjakov, plastenjakov in proti točnih mrež tako v sadjarstvu kot v vinogradništvu. Površina mora biti najmanj 0,25 ha sadovnjaka ali vinograda.

Bočne mreže foto Roman Matjašič

Drugi namen je sofinanciranje aktivnosti društev na področju kmetijstva - lokalno ocenjevanje vin, salam in razstavo bizeljskega ajdovega kolača kakor tudi najrazličnejša izobraževanja in izmenjave dobrih praks. Občina Brežice sofinancira tudi društveno dejavnost na področju izobraževanja in promocije ekološko pridelane hrane. Ravno tako nameni sredstva društvom, ki delujejo regijsko ali še širše kot so Združenje za medsosedsko pomoč Posavje oz. t.i. Strojni krožek in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev kot avtohtone pasme.

S sofinanciranjem naložb in dejavnosti tehnične podpore želi Občina Brežice kmetovalcem pomagati izboljšati kakovost proizvodnje, ohraniti in izboljšati naravno okolje, standarde za dobro počutje živali ter omogočiti razvoj in ohranitev tako kmetijstva kot podeželja v občini.

Dodatni ukrepi za spodbude v kmetijstvu

Poleg neposrednih finančnih spodbud Občina Brežice preko javnega zavoda ZPTM Brežice organizira jesenki Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem (POK), kjer lahko pridelovalci predstavijo svoje izdelke in jih ponudijo kupcem. Podobno vlogo opravlja tudi Mestna hiša, kjer so v vinoteki in trgovinici na voljo domači izdelki in obnovljena brežiška tržnica. Občina Brežice organizira tudi kmetijske forume (do sedaj so bili izvedeni trije), ki so namenjeni izobraževanju in seznanjanju kmetovalcev z novostmi na področju kmetijstva.

S proračunskimi sredstvi občina investira tudi v komunalno infrastrukturo na podeželju, saj ta predstavlja predpogoj za nadaljnji razvoj podeželja. Pred nekaj leti je Občina Brežice pričela tudi z vlaganjem v razvoj vinskih cest in to počne še danes, ker se zaveda, da je v kmetijstvu še veliko rezerve za razvoj turizma na podeželju. Kmetijstvo v povezavi s turizmom je odlična priložnost za promocijo in razvoj lokalne kulinarike ter učinkovit način neposredne prodaje kakovostnih lokalnih pridelkov (vina, mesnih izdelkov, sokov, sira).

V prihodnosti namakalni sistem za razvoj kmetijstva

Pomena lokalno pridelane hrane se zavedamo tudi v naši občini, zato bo Občina Brežice v okviru zakonodaje poskušala zagotoviti pogoje za konkurenčnejšo pridelavo zdrave hrane. Zaradi globalnih podnebnih sprememb bo voda za namakanje izjemnega pomena za razvoj kmetijstva. Ob dokončanju izgradnje HE Brežice bo možno uporabljati vodo iz akumulacijskega jezera za namakanje obdelovalnih površin. Na ta način bo zagotovljen stalni vodni vir in s tem bodo dani pogoji za razvoj intenzivnih panog kot je pridelava zelenjave, ki je v Sloveniji najbolj nezadostna. Izgradnja namakalnega sistema bo omogočila tudi namakanje sadovnjakov in izvedbo oroševanja v primeru pozeb.

Kmetije foto Roman Matjašič

Brežiško kmetijstvo v številkah

V registru kmetijskih gospodarstev, ki se vodi pri Upravni enoti Brežice, je v občini Brežice vpisanih 3.119 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 9.934 ha kmetijskih zemljišč (podatki za januar 2018). Od tega je največ njiv (5.065 ha), trajnih travnikov (3.725 ha), vinogradov (705 ha) in intenzivnih sadovnjakov (227 ha).

Sadjarstvo

V občini Brežice je po podatkih iz registra kmetijskih gospodarstev 227 ha intenzivnih sadovnjakov in 88 ha ekstenzivnih sadovnjakov. Med sadnimi vrstami prevladuje jablana pred hruškami. Jagode so se pokazale kot ena ekonomsko najperspektivnejših sadnih vrst in hkrati tudi najbolj intenzivna sadna vrsta. V zadnjem času se pojavljajo tudi druge sadne vrste, ki jih prej ni bilo kot so najrazličnejše jagodičevje (robide, maline, aronija, borovnice). V porastu so tudi površine kakija. V manjšem obsegu so tudi nasadi maronov in pa tudi bolj eksotičnih sadnih vrst kot npr. asimina.

Jabolka foto Roman Matjašič

Vinogradništvo

Na območju občine Brežice imamo v registru pridelovalcev grozdja in vina vpisanih 1.974 pridelovalci, ki obdelujejo 705 ha vinogradov s 3.008.160 trtami. Posestna struktura je izredno razdrobljena saj kar 75,6 % pridelovalcev obdeluje manj kot 0,3 ha vinograda.

Zanimivost - od sort je v vinogradih najbolj zastopana žametovka s 18,92%, sledijo ji modra frankinja s 16,68 %, laški rizling s 16,55 % in avtohtona sorta rumeni plavec s 6,39 %.

Belo grozdje foto Roman Matjašič

Živinoreja

V občini Brežice v živinoreji prevladujeta predvsem govedoreja in prašičereja. Tako kot tudi drugod v Sloveniji se dogaja koncentracija. Število kmetij se zmanjšuje, tiste, ki pa ostajajo imajo več živali in več obdelovalnih površin. Le na tak način si kmetije lahko znižajo stroške, saj v nasprotnem niso konkurenčne z drugimi, koncentracija pa se dogaja tudi v poljedelstvu.

Govedo foto Roman MatjašičKonj posavc foto Roman MatjašičPetelin foto Roman Matjašič

Vir: Bilten 3. kmetijski forum Občine Brežice