Gumb išči|

Zapri iskalnik

06.08.2018 / Sporočila za javnost

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

Deli na FBNatisni

Občina Brežice in Zdravstveni doma Brežice sta s skupno prijavo na razpis Ministrstva za zdravje pridobila sredstva za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov v brežiški občini

Občina Brežice in Zdravstveni doma Brežice sta s skupno prijavo na razpis Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« pridobila sredstva za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov v brežiški občini.
Del operacije (sklop 2) je namenjen ureditvi ustreznih prostorov za izvajanje preventivnih programov. Občina Brežice bo tako na lokaciji Milavčeva 18 (nogometni stadion) uredila dve pisarni, predavalnico in telovadnico. Dela se bodo izvajala v obdobju avgust – oktober 2018.

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan

Namen projekta (operacije) je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.


Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih. CKZ so ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.


Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov se želi pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.


Vrednost del in opreme je ocenjena na 85.500 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v razmerju 80% ESRR in 20% slovenska udeležba (državni proračun) – skupaj največ do 72.989 EUR. Razlika se krije iz občinskega proračuna.


Evropski skladi: http://www.eu-skladi.si/