Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.08.2018 / Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav Brežice - Dobova

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti z izbor izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav na relaciji Brežice - Dobova

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova od km 0,000 do km 4,700.

Investicija je del »Dogovora za razvoj regij« in jo bo delno financirala Evropska unija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, Prednostne naložbe 4.4: Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v razmerju 80% EU in 20% slovenska udeležba (državni proračun) po potrjeni vlogi. Razlika se krije iz proračuna Občine Brežice proračunska postavka "00486 – Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice-Dobova"

Rok za oddajo ponudb: 14. september 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 14. september 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba razpisne dokumentacije - 4.9.2018

Spremembe navodil za izdelavo ponudbe - 17. 8. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelav ponudbe

Projektna naloga s prilogami

Obrazci

Vzorec pogodbe