Gumb išči|

Zapri iskalnik

27.08.2018 / Javna naročila

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del navzpostavitvi javnega sistema izposoje koles v mestu Brežice

Predmet javnega naročila je vzpostavitev javnega sistema izposoje koles s 6 postajami javnega sistema izposoje koles (nadkrite izposojevalnice), izgradnjo desktop in mobilne aplikacije za mesto Brežice.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v razmerju 85% ESRR in 15% slovenska udeležba (državni proračun).

Razlika se krije iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00483 – Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic".

Rok za oddajo ponudb: 12. september 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 12. september 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Projektna naloga

Projektna dokumentacija

Popisi del

Obrazec

Vzorec pogodbe