Gumb išči|

Zapri iskalnik

12.09.2018 / Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas - Čatež ob Savi - ponovitev

Deli na FBNatisni

Občina Brežice ponavlja objavljo javnega naročila male vrednosti z izbor izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav na relaciji Krška vas - Čatež ob Savi

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav, hodnika za pešce in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas – čatež ob Savo od km 10,250 do km 12,200.

Investicija je del »Dogovora za razvoj regij« in jo bo delno financirala Evropska unija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, Prednostne naložbe 4.4: Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v razmerju 80% EU in 20% slovenska udeležba (državni proračun) po potrjeni vlogi. Razlika se krije iz proračuna Občine Brežice proračunska postavka "00485 – Kolesarska povezava ob R2-419 Brežice-Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi".

Rok za oddajo ponudb: 24. september 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 24. september 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba Navodil

Obrazci - nov obr. "Podrobna specifikacija naročila"

Vzorec pogodbe A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Projektna naloga