Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.04.2021 / Sporočila za javnost

Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob cesti svobode«

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je sprejela pobudo za spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob cesti svobode« (v nadaljevanju SD OPPN1). V okviru priprav izhodišč za pripravo SD OPPN1 zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do vključno 3.5.2021 posreduje morebitne pisne predloge in pripombe na načrtovane prostorske ureditve s SD OPPN1.

SD OPPN1 se nanašajo na vzhodni del območja veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob cesti svobode (ureditvene enote Ue2, Ue3 in del Ue1). Severno in južno od trgovskega objekta Hofer so skladno z veljavnim OPPN predvideni trgovsko-poslovni objekti, ki pa ne ustrezajo potrebam investitorjev, zato se pristopi k pripravi fleksibilnejših meril. Zasnova ureditev območja glede na osnovni OPPN ostaja ista. Spremembe in dopolnitve akta se nanašajo le na tekstualni del, grafični del se ne spreminja.

V skladu z veljavno zakonodajo občina pred sprejemom odločitve o pripravi OPPN najprej pripravi izhodišča za pripravo prostorskih aktov oz. njihovih sprememb in dopolnitev, v katerih opredeli in utemelji zlasti namen in potrebo po pripravi prostorskega akta, ključne vsebinske predloge, nameravane rešitve prostorskega razvoja, ipd.

Pri oblikovanju izhodišč občina zagotovi tudi sodelovanje zainteresirane javnosti, zato vas s tem namenom vabimo, da si gradivo izhodišč ogledate na spletni strani Občine Brežice na povezavi: www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom SD OPPN1 Ob cesti svobode.

Vaše pripombe in predloge na izhodišča SD OPPN1 nam do vključno 3.5.2021 posredujte na:

pri čemer navedite: »Izhodišča za pripravo SD OPPN1 Ob cesti svobode«.

Občina je že zavzela stališča do izhodišč za pripravo predmetnega akta, ki jih bo smiselno dopolnila po proučitvi vaših podanih pripomb in predlogov ter v njihovem okviru nadaljevala pripravo akta SD OPPN1.