Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da se neprometni znaki, ki označujejo območje občine Brežice, na vseh cestah, ki vodijo v občino, odstranijo na stroške osebe, ki je tik pred lokalnimi volitvami 2014, zamenjavo naročila in se takoj zamenjajo z znakom Občine Brežice.

Zahtevam pisna odgovora in pojasnila.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Svetniki občinskega sveta so v preteklem mandatu večkrat opozarjali na nujno ureditev vhodnih tabel, ki označujejo mejno točko občine Brežice in pozdravljajo obiskovalce. Stare table, izdelane iz večih lamel, so označili kot neprimerne, saj se je na njih nabirala, kljub izvedenem čiščenju, umazanija in kazila podobo table ter posledično splošno podobo občine. Istočasno pa stare table niso izpolnjevale določil za tovrstno prometno signalizacijo na kar nas je opozorila tudi Direkcija RS za ceste. Tako smo zasnovali projekt oblikovanja in postavitve novih vhodnih tabel. Za te potrebe smo 5.3. 2013 objavili Javni natečaj za najboljšo celostno podobo za vhodne tabele (znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v občino) v občino Brežice. Na podlagi tega je bila izbrana podoba, oddana s strani Dominika Černeliča s.p.. Celostno podobo smo naknadno usklajevali z Direkcijo RS za ceste, tako da je ustrezala zahtevam predpisov. Po izvedenem usklajevanju in potrditvi smo izvedli postavitev. Predhodno pa je bilo potrebno še pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, kar je bilo v enem primeru zelo dolgotrajno.
Tabla vsebuje bodisi že predhodno definirane grafične elemente celostne podobe Občine Brežice oz. prepoznane znamenitosti. Med slednjimi se je ponudnik znotraj izbranega predloga kot nov grafični element vključil tudi silhueto ptiča čebelarja, povzeto po prepoznavni fotografiji lokalnega naravoslovnega fotografa. Ptič čebelar je redki prič, ki gnezdi v silikatnih peskih na Bizeljskem.
Predlog svetnika za odstranitev ni argumentiran. V sami pobudi ni bil naveden nobeden konkretni strokovni razlog zakaj bi bilo potrebno odstraniti table. Kot že prej navedeno se je postopek postavitve vhodnih tabel pričel v prvi polovici leta 2013 in nikakor ne pred volitvami in z njimi nima nobene povezave.

Pripravil: Roman Matjašič, višji svetovalec

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE