Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Uporaba javnih poti v krajevni skupnosti. Komunala Brežice je tudi ena izmed tistih, ki uporabljajo te poti. Te ceste smo večinoma delali s samoprispevki in prispevki na različne načine krajanov. Ceste so grajene za takšen promet kot so in za osne obremenitve prav gotovo nižje kot se danes uporabljajo. Iz Komunale Brežice pošiljajo dopise, naj obsekamo vejevje, saj da jim tolče po ogledalih. Take ceste so večinoma ozke, res je, da bi bilo tega vzdrževanja nujno več, sredstev za vzdrževanje javnih poti v krajevni skupnosti pa imamo toliko koliko jih pač imamo. Lahko bi vsa namenili za obsekovanje in vzdrževanje zaraščanja, ob nekaterih cestah, vse ostali bi pa šlo mimo. Zimsko vzdrževanje prejšnjo zimo sicer ni toliko »vzelo«, vendar pa po navadi navadno zimsko vzdrževanje precej sredstev pokuri tako, da za te stvari ostane dosti malo. Komunala bi se mogla tudi prilagajat potrebam in pogojem v svojem delovanju, da z vozilom takšnim kot je – triosovincem, ki ima še dodatne mehanizme in gre za težka vozila ter ko je cesta široka 3 m ali še manj, in ko gre težko vozilo po taki cesti, se cesta zdrobi pod tem pritiskom. Nekatere ceste so še vedno v lasti nekaterih privatnih lastnikov in tudi ne smeš posekati tistega vejevja, kjer se lahko ogledalo vozila odtrga. Voznik pa ni toliko priden, da bi stopil ven, si vsa ogledala zaprl. Preko občine oz. občinskih služb bi morali nekako zagotoviti, da po nekaterih cestnih odsekih, Komunala Brežice prilagodi vožnjo z manj težkimi vozili, kjer je osni pritisk dosti nižji in to svojo dejavnost izvaja na tak način.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Posredujemo odgovor Komunale Brežice – Dejan Zofič, vodja kontrole, kakovosti in razvoja:

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za vaš odziv v zvezi z nekaterimi težko prevoznimi odseki cest v KS Velika Dolina. Zavedamo se, da so naša vozila težka, vendar trenutno nimamo sredstev, da bi si lahko privoščili novo, manjše in lažje komunalno vozilo, saj smo tudi mi omejeni s sredstvi za investicije v vozni park in zato opravljamo dejavnost s trenutno razpoložljivimi vozili.

Zapiranje ogledal v primerih, ko veje segajo na vozišče je lahko rešitev v posameznih primerih, ne pride pa v poštev pri vzvratni vožnji in daljših neprevoznih odsekih. V 41. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Ur. l. RS, št. 53/2009 s spremembami, v nadaljevanju Odlok), je uporabnik dolžan zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mest, tako da na tistih cestnih odsekih, kjer so lastniki gozdov privatni lastniki, so prav tako dolžni poskrbeti za prevoznost cest. Krajevne skupnosti pa smo pozvali, da poskrbijo za prevoznost cest, ki so v njihovem upravljanju.
V primeru, da so določeni odseki poškodovani, neprevozni zaradi vejevja in vožnja po njih več ne bo možna, bodo morali uporabniki posode oz. vreče dostavljati do prevoznih poti komunalnega vozila (2. odstavek 22. člena Odloka).
Naj vam omenimo dve možni rešitvi za nižje stroške vzdrževanja cest, v tem primeru obsekovanja vejevja ob cestah. Ena od krajevnih skupnostih v naši občini (KS Bizeljsko) je zaposlila javne delavce. S pomočjo javnih delavcev so z najnižjimi stroški obsekali vejevje in nam tako omogočili normalno prevoznost cest. Druga rešitev je bila v KS Cerklje ob Krki, kjer so se vaščani zbrali skupaj in obsekali vejevje in tako ni bilo nikakršnih stroškov za krajevno skupnost. Akcija pa je služila kot druženje vaščanov.
Naš cilj je nemoteno in kakovostno opravljanje delovnega procesa. Zagotovo ne bi želeli povzročati nezadovoljstva naših uporabnikov, ki bi lahko nastalo v primerih, ko zaradi neprevoznosti cest ne bi mogli izprazniti posod.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

ROK