Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

V Osnovni šoli Brežice se je s šolskim letom 2014/2014 spremenil čas predure (7.30) in prve ure (8:20). Problem je pri vozačih, na primeru Bukoška. Otroci imajo avtobus ob 7.00 uri in ob 7.30 uri ter čakajo 35 - 40 min na prvo šolsko uro. Kar pomeni, da je urnik avtobusov ostal enak, šolski urnik pa se je spremenil in je tako pričetek pouka 20 min kasneje. Prosim, če je možno, da se na tem področju karkoli naredi, če imamo kakšne možnosti, saj so tudi v drugih KS te težave. Če to ni možno, naj ostane tako kot je, je pa dobro, če pri teh zadevah preverimo pri prevozniku in tudi pri šolah kaj in kako je.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Po navodilu MIZŠ smejo šole izvajati šolske aktivnosti šele po 7.30 uri zjutraj. OŠ Brežice je imela v preteklih šolskih letih precej šolskih aktivnosti organiziranih (pretežno za 2. in 3. triado) pred 1. uro, to je ob 7.10. Izkazalo se je, da je zaradi ustrezne organizacije pouka smiselno, da se pričetek pouka prestavi na 8.20, kar šoli omogoča, da ponovno del šolskih aktivnosti organizira pred pričetkom pouka, to je ob 7.30. Obveščamo, da je Občina Brežice OŠ Brežice pred uvedbo spremembe pričetka pouka obvestila, da mora pred končno odločitvijo o spremembi pričetka pouka s prevoznikom uskladiti prevoze na način, da spremembe ne bodo predstavljale za Občino Brežice dodatnih stroškov. Prevoznik je, ob upoštevanju pogodbenega zneska za izvedbo prevozov, kljub temu s šolo uskladil večje število prevozov v in iz šole ter dodal nekaj dodatnih avtobusnih linij. V nadaljevanju posredujemo urnik prevozov v in iz OŠ Brežice po starem (pričetek pouka ob 8.00) in po novem (pričetek pouka ob 8.20).

1. Ure prihodov in odhodov avtobusov po starem (pričetek pouka ob 8.00) - veljalo do konca šolskega leta 2013/14.

1.1. Prihodi avtobusov za OŠ Brežice na postajališče Brežice ZD iz naslednje smeri

- V. Malence (6.28)-Mrzlava vas-Globočice-Sobenja vas-Dvorce-Brežice ZD (6.57)
- V. Malence (7.15)-Mrzlava vas-Globočice-Sobenja vas-Dvorce-Brežice ZD (7.45)
- Krška vas (7.30) - Brežice ZD (7.40)
- Cundrovec ( 7.30) - Bukošek– Brežice ZD (7.40 )
- Skopice ( 7.35 ) – Brežice ZD (ob 7.50 )
- Prilipe ( 7.36 ) - Dvorce – Brežice ZD (7.49 )
- Gornji Lenart (7.37 ) – Brežice ZD ( 7.45)

1.2. Odhodi avtobusov izpred OŠ Brežice:
- Brežice ZD (12.40)-Cerina-Dobeno-Žejno-Sobenja vas-Globočice–Mrzlava vas- Velike Malence
- Brežice ZD ( 12.40) - Krška vas - Skopice
- Brežice ZD ( 12.40 ) - Dvorce - Prilipe
- Brežice ZD ( 12.40 ) - Bukošek
- Brežice ZD (12.40 ) - Gornji Lenart
- Brežice ZD (13.40 ) - Krška vas - Skopice
- Brežice ZD (13.40 ) – Bukošek
- Brežice ZD (13.40 ) - Prilipe - Dvorce - Cerina - Dobeno - Žejno - Sobenja vas - Globočice - Mrzlava vas - Velike Malence
- Brežice ZD ( 14.26 )- Krška vas
- Brežice ZD ( 14.26 )-Skopice
- Brežice ZD ( 14.26 )-Gor.Lenart
- Brežice ZD(14.29 )- Dvorce-Cerina – Žejno - Sobenja vas – Globočice - Mrzlava vas –
Vel. Malence

2. Ure prihodov in odhodov avtobusov po novem (pričetek pouka ob 8.20)- velja od pričetka šolskega leta 2014/15.

2.1. Prihodi avtobusov za OŠ Brežice na postajališče Brežice ZD iz naslednjih smeri:
- V. Malence (6.28)-Mrzlava vas-Globočice-Sobenja vas-Dvorce-Brežice ZD (6.57)
- Cundrovec ( 6.55) - Bukošek– Brežice ZD (7.05 )
- Gornji Lenart (6.57 ) – Brežice ŽP - Brežice ZD ( 7.07)
- Skopice ( 7.12 ) – Krška vas - Brežice ZD (7.27 )
- Brezina (7.21 ) – Brežice ZD (7.27 )
- V. Malence (7.15)-Mrzlava vas-Globočice-Sobenja vas-Dvorce-Brežice ZD (7.45)
- Krška vas (7.30) - Brežice ZD (7.40)
- Cundrovec ( 7.30) - Bukošek– Brežice ZD (7.40 )
- Skopice ( 7.35 ) – Brežice ZD (ob 7.50 )
- Prilipe ( 7.36 ) - Dvorce – Brežice ZD (7.49 )
- Gornji Lenart (7.37 ) – Brežice ZD ( 7.45)

2.2. Odhodi avtobusov izpred OŠ Brežice:
- Brežice ZD (13.00)-Cerina-Dobeno-Žejno-Sobenja vas-Globočice–Mrzlava vas- Velike Malence
- Brežice ZD (13.00) - Krška vas – Skopice
- Brežice ZD (13.00) - Dvorce – Prilipe
- Brežice ZD (13.00) – Bukošek
- Brežice ZD (13.00) - Gornji Lenart – Brezina
- Brežice ZD (14.00 ) - Krška vas – Skopice
- Brežice ZD (14.00 ) – Bukošek
- Brežice ZD (14.00 ) - Prilipe - Dvorce - Cerina - Dobeno - Žejno - Sobenja vas - Globočice - Mrzlava vas - Velike Malence
- Brežice ZD (14.23) – Brezina – Glogov brod
- Brežice ZD (14.30 )- Krška vas
- Brežice ZD (14.30 )-Skopice
- Brežice ZD (14.30 )-Gor.Lenart
- Brežice ZD (14.30 )-Dvorce-Cerina-Žejno-Sobenja vas-Globočice-Mrzlava vas-Vel. Malence
- Brežice ZD (14.30 ) – Bukošek Držič – Sela
- Brežice ZD (14.42) - Prilipe – Podgračeno
- Brežice ZD (14.50 )-Dvorce-Cerina-Žejno-Sobenja vas-Globočice-Mrzlava vas-Vel. Malence – Krška vas – Skopice

Kot je razvidno iz urnikov prihodov in odhodov avtobusov, se je povečalo število avtobusnih linij, s katerimi se lahko učenci pripeljejo v in iz šole. Večjih zamikov prevozov ni bilo možno izpeljati ob upoštevanju organizacije prevozov prevoznika na ostalih avtobusnih linijah, ki jih izvaja. Sporočamo tudi, da je vsem vozačem, ki pridejo v šolo pred pričetkom pouka, zagotovljeno varstvo vozačev, oziroma imajo možnost počakati do pričetka pouka v prostorih šole.

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Jurij Pezdirc


Stranka:

Lista SONCE