Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Varčevalni paket vlade za lokalne skupnosti. Dobili smo tabelo - Ukrepi za znižanje odhodkov, za povečanje prihodkov občinskih proračunov. Ob znižanju povprečnine so napovedani tudi nekateri sistemski rezi v delovanju precejšnih sfer. Tu notri je v nadaljevanju tudi gradivo, besedilo členov. Člen 45.a govori o šolah, o spremembi statusa osnovne šole. Ta člen govori, da se bo vsem osnovnim šolam, ki imajo manj kot devet oddelkov, ukinil status samostojne šole. Mislim, da je takih šol v Brežicah kar nekaj. Po tem zakonu bi se našim šolam v občini Brežice ukinil status samostojne šole. Kar pa je še huje, nekaterim šolam se ukinja status podružnične šole. S tem se grobo posega v status določenih šol in če tega ne bomo naredili kot ustanovitelj, bomo sankcionirani na način, da bomo dobili manj denarja oz. bodo manj denarja dobile seveda tudi te šole.
Imam pobudo da se resno analizira predloge, da se preračuna kakšne finančne posledice bodo tej predlogi imeli in glede na to koliko se znižuje potem tudi povprečnina, ali po eni strani odtehtajo normativno kleščenje standardov in stroškov, ali odtehta dejansko znižanje povprečnine oziroma prihodkov v občinski proračun na drugi strani. Predlagam da se to naredi relativno hitro, da se oceni na eni strani, koliko manj bomo imeli stroškov s temi ukrepi in po drugi strani koliko manj bomo imeli prihodkov zaradi znižanja povprečnine. Če bo razlika, predlagam da se odreagira na to s sklicem seje ali pa s posebno točko na seji občinskega sveta, kjer bomo od kompetentnih ljudi z Vlade RS dobili relevantne odgovore. Dajem pobudo da se s tem resno ukvarjamo na naslednji seji.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice se je v dopisu, ki je bil v zvezi z varčevalnimi ukrepi, opredeljenimi v predlogu interventnega zakona za znižanje stroškov občin poslan Skupnosti občin Slovenije, opredelila tudi o spreminjanju statusa osnovnih šol in predvidenem izračunu zniževanja stroškov lokalnim skupnostim. Pripombe v celoti pošiljamo v prilogi tega dopisa. Pripombe so zapisane v točki 5 priloge na strani 3 (45. a člen – sprememba statusa šole).

Priloga.pdf

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Mag. Andrej Vizjak


Stranka:

SDS