Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Neasfaltiran kos ceste v Brežicah. Ta kos ceste na Prešernovi cesti, v dolžini cca 250 m, med veterinarsko bolnico, v smeri nasipa, je praktično zadnja neasfaltirana cesta v mestu in tam zraven so zavetišče za male živali, Dom starejših občanov ter hiša starejšega zakonskega para Davidović. Asfaltiranje te ceste bi zmanjšalo količino prahu, ki pada po zavetišču malih živali, izboljšalo bi dostop stanovalcem Prešernove 25 in dalo slabše pokretnim prebivalcem Doma starejših občanov lepo sprehajalno pot do nasipa oz. Save. Glede na to, da se sedaj zaradi gradnje hidroelektrarne tam opravljajo dela pri gradnji nove ceste, katera bo potekala od pokopališča med veterinarsko bolnico in med Domom starejših občanov, predlagam, da bi se šlo še v asfaltiranje te ceste. Vsa potrebna mehanizacija bo že tam oz. v neposredni bližini, zato bi bilo asfaltiranje te ceste verjetno lahko relativno poceni. Strokovnim službam predlagam, da pobudo preučijo ter ali je to tehnično in finančno izvedljivo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Kar se tiče investicij po Krajevnih skupnostih, občina vsako leto pred pripravo proračuna poziva krajevne skupnosti, da oddajo načrt predvidenih investicij in določijo prioritete. Vašo pobudo bomo posredovali Krajevni skupnosti Brežice.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

Levica