Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Imam pobudo, da bi se načeloma, če bi se dalo, dogovorili za en ponedeljek v mesecu, da bi imeli sejo občinskega sveta. Lahko rečemo, da naj bo to vsak tretji ponedeljek v mesecu.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Glede predloga, da naj bi bile seje Občinskega sveta občine Brežice načeloma dogovorjene za en ponedeljek v mesecu, podajamo odgovor v skladu z drugim odstavkom 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09; v nadaljevanju Poslovnik), ki določa, da župan sklicuje seje sveta in predlaga dnevni red. Tretji odstavke 22. člena Poslovnika opredeljuje, da župan sklicuje seje sveta v primerih, za katere to določa zakon ali statut občine oziroma na lastno pobudo na podlagi sklepa sveta ali na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10m 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF) v tretjem odstavku 35. člena opredeljuje, da župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta in poslovnika občinskega sveta ter da jih mora sklicati najmanj štirikrat letno. Odločitev o sklicu sej temelji na podlagi pripravljenih točk dnevnega reda in na racionalizaciji stroškov delovanja občinskega sveta.

Info

Datum:

15.12.2014


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

NEODVISNI