Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Imam vprašanje in pobudo skupaj ali ločeno, kakorkoli boste razumeli. Namreč, mi smo imeli eno izredno sejo na temo nadomestila, ki nam ga sedanja vlada pobrala, približno 450.000,00€ del tega nadomestila, pomemben del. Župan, vi ste nas seznanili, da ste bili pri ministrici, da vam je tudi obljubila, da bo ta denar vrnila. Zanima me, ker smo pred sklepno fazo proračuna, ali lahko računamo na teh 450.000,00€ v letošnjem letu ali v polovici letošnjega leta ali v prihodnjem letu. Ob tem imam tudi konkretno vprašanje kako je z realizacijo sklepov, ki smo jih sprejeli ob izredni seji na temo nadomestila iz nuklearke oziroma zmanjšanje tega nadomestila. Takrat smo bili zelo složni v obsojanju oziroma v neki zahtevi, da se nam to vrne. Zanima me, po nekaj mesecih ali dveh oziroma enem mesecu in pol, kakšen je izplen. S sklepom smo zavezali tudi naše vladne stranke, da se malo zavzamejo za ta problem in me zanima kako so bile uspešne. Čisto preprosto vprašanje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Glede sprejetih sklepov na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice, vas obveščamo, da nas je občinski odbor DeSUS Brežice, v sodelovanju s svetniško skupino DeSUS, dne 31.1.2015, obvestil, da so posredovali protest predsedniku DeSUS in ministrici za okolje in prostor, zoper način sprejemanja UV8 in znižanja nadomestila občini Brežice zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. V obvestilu, ki smo ga prejeli je bilo navedeno še, da so v svojem protestu zahtevali odpravo navedene uredbe.
Prejeli smo tudi odgovor ministrice za okolje in prostor, Irene Majcen, dne 23.3.2015, v katerem je bilo navedeno, da je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k pripravi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta ter da bodo v podpisu ustrezno povzeti zaključki sestanka s Svetom regije Posavje, ki je potekal dne 28.1.2015 na Ministrstvu za okolje in prostor. V dopisu je bilo še navedeno, da se bodo na Ministrstvu za okolje in prostor potrudili, da bo osnutek predpisa v najkrajšem možnem času dan v javno obravnavo na podportal E-demokracija ter na spletno stran ministrstva. Prav tako bodo o pričetku javne obravnave dodatno poimensko obveščene vse občine, ki so upravičene do prejema nadomestila zaradi omejene rabe prostora ali dajatve zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta.

Pripravila:
Jasmina Molan

Info

Datum:

12.02.2015


Izpraševalec:

Mag. Andrej Vizjak


Stranka:

SDS