Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na pobudo krajanov iz Bukoška in Sel sprašujem, zakaj dela na ureditvi pločnika na relaciji Cerjak - Rezelj, ki so se začela že v lanski jeseni še pred volitvami, še sedaj po pol leta, niso končana. Promet je po nepotrebnem oviran, tudi takrat, ko nihče ničesar ne dela. To jezi vse, ki dnevno uporabljajo to pot za službo ali za druge opravke. Krajani so vznevoljeni, ker menijo, da se dela za tako kratko relacijo predolgo izvajajo in hočejo vedeti, kdaj bodo dela gotova.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Po pogodbi za izvajanje pločnika Bukošek velja, da naj bi se vsa dela s prevzemom s strani Direkcije RS za infrastrukturo končala do 30.6.2015, kar pomeni, da bodo gradbena dela dokončana nekje do konca maja 2015. Prometne zapore se morajo prilagajati stanju na gradbišču, tako da je promet oviran z zaporami včasih tudi tam, kjer se trenutno ne izvajajo dela, vendar je odsek zaradi nedokončane gradnje še zmeraj nevaren oz. se ga ne sme dati v uporabo. Zapora se izvaja s strani vzdrževanja Direkcije RS za infrastrukturo (prej Direkcijo RS za ceste) in po njihovih zahtevah. Je pa res, da so dela na gradbišču nekaj časa potekala precej počasi in tudi neorganizirano, o čemer smo se z izvajalcem tudi v začetku novembra 2014 pogovorili (skupaj s KS) in ga pozvali, da dinamiko na gradbišču primerno zastavi. Dinamika del in način dela na gradbišču se je po tem sestanku korenito popravila. Stroški izvajanja zapor so zelo veliki, krije pa jih izvajalec, sicer preko pogodbe, vendar je večji obseg zapor zaradi morebiti neorganizirane gradnje strošek izvajalca samega, zato je tudi njegov interes, da se obseg zapor zmanjša in skrajša.

Pripravila:
Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

12.02.2015


Izpraševalec:

Anton Zorko


Stranka:

DeSUS