Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

»Sprašujem, če bom in kdaj bom, prejel odgovore na moja vprašanja in pobude iz preteklega obdobja – 3. seja – pobuda za pripravo poročilo po posameznih proračunskih postavkah za pretekla leta. Pobuda dana na 3. seji je glasila: Dajem pobudo, da župana do sprejemanja proračuna za leto 2015 pripravi poročilo po postavkah proračunov in dejavnostih (porabe proračunov po glavnih postavkah) po posameznih letih in skupaj, za obdobje od leta 2002 do leta 2014, razdeljeno tudi po KS.«

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odloki o proračunih Občine Brežice in Zaključni računi proračunov Občine Brežice od leta 2006 so objavljeni na spletni strani Občine Brežice (http://www.brezice.si/obcina_brezice/proracun/) in v Uradnem listu RS. Iz omenjenih uradnih objav je mogoče pridobiti podatke o porabi proračunov po glavnih postavkah in ekonomskih namenih ter razdelitev po krajevnih skupnostih z ustreznimi obrazložitvami.

Info

Datum:

20.07.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE