Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Sprašujem, ali obstaja plan odprave napak pri izvedbi del oziroma izvedbe sanacij poškodb po neurjih in izvajanju zimske službe ter poškodb na cestah, mostovih in pločnikih v občini. Na različnih lokacijah po občini Brežice (npr.: Krška vas, Mrzlava vas, Brvi, Pirošica – teče tudi voda iz vodovoda; Cundrovec, Dečno selo, Pišece, Bizeljsko, itd.), opažam postavljene opozorilne table (ki stojijo že več mesecev, celo let), katerih namestitev in najem (če je to potrebno plačati iz proračuna) ponekod verjetno stane več, kot bi bilo stroškov z izvedbo sanacije?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Kar se tiče odprave posledic po neurju oz. po zimski službi pa se le te odpravljajo tekoče skozi redno vzdrževanje cest. Iztekanje vode iz vodovoda je bilo ustavljeno, kot je pojasnjeno tudi v naslednjih odgovorih. Težave se pojavljajo v neposredni bližini vodotokov, kjer se je potrebno usklajevati z ARSO-m in prilagajati njihovim finančnim zmožnostim, zato je včasih signalizacija na takih mestih dalj časa postavljena.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

20.07.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE