Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prebivalci krajevnih skupnosti Čatež ob Savi, Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem že od izgradnje avtoceste opozarjajo na neustrezno (nevarno) prometno povezavo med njimi in Brežicami. Z izgradnjo avtoceste se je večji del lokalnega prometa preselil na lokalno cesto Čatež – Slovenska vas, ki po svoji strukturi in posebnostih (širina, dodatna zožanja, plazovi) nikakor ni primerna za tolikšen promet še najmanj pa je primerna za najmlajše udeležence v prometu. Kakšni so načrti za izboljšanje prometne situacije na tem odseku ?

Odgovor na pobudo/vprašanje

V zvezi z ureditvijo celotnega odseka »stare« ceste od Čateža proti Slovenski vasi, ki je kategorizirana državna cesta, smo že velikokrat urgirali na Direkciji RS za infrastrukturo (krajše DRSI), tako pisno kot na sestankih, prav tako so bili sklicani terenski ogledi. DRSI je prepoznala potrebo po sanaciji odseka, prav tako po izgradnji pločnikov na nekaterih odsekih, kot tudi potrebo po reševanju zožitev (npr. Podgračeno), vendar so kljub dobrim nameram, bili praktično vsi postopki na vseh državnih cestah, kjer bi morala DRSI sodelovati s svojim deležem, oziroma bi nastali stroški ustavljeni zaradi posledic zmanjševanja sredstev za državne ceste v državnem proračunu. Vse investicije, ki jih občina izvaja na državnem cestnem omrežju so v zadnjih letih zato zgolj tiste, ki jih Občina financira popolnoma sama. DRSI pa že nekje od leta 2011 ali 2012 na vse urgence odgovarja enako, in sicer v stilu, da potrebo prepoznavajo, vendar imajo zaradi pomanjkanja sredstev zvezane roke, ter bodo lahko investicije načrtovali šele po letu 2015, nato se je to spremenilo v 2016...2017... V kratkem se pričakuje sestanek z direktorjem DRSI na katerem bi se radi pogovorili in dogovorili kako nam je ravnati z investicijami na državnih cestah, ki so nujne.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka in David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

20.07.2015


Izpraševalec:

Andrej Šmajgl


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI