Gumb išči|

Zapri iskalnik

9. seja Občinskega sveta občine Brežice

Aljoša Rovan in Peter Dirnbek (iz pisne priloge):
Pobuda za ureditev prehoda za pešce na Cesti bratov Milavcev – pri avtobusnem postajališču ob gasilnem domu v Šentlenartu. Avtobusno postajališče ob gasilnem domu v Šentlenartu uporabljajo številni krajani Šentlenarta in Brezine, predvsem šoloobvezni otroci, vendar za prehod ceste ni označenega, kaj šele primerno zavarovanega, prehoda za pešce. Občinski upravi dajemo pobudo, da v izogib morebitni tragediji čim prej uredi opisano pomanjkljivost v prometu.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Vaša pobuda se nanaša na prehod za pešce na regionalni cesti R1-220/1334, ki je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Občina bo preučila pobudo in po potrebi začela s postopkom za označitev prehoda na ustrezni lokaciji.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

07.12.2015


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

Levica