Gumb išči|

Zapri iskalnik

9. seja Občinskega sveta občine Brežice

Sprašujem, kdaj boste za obravnavo pripravili spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta. Na moje eno od prejšnjih vprašanj oziroma pobud ste odgovorili, da bo dokument pripravljen za obravnavo v jeseni letošnjega leta. Mnenja sem, da so nekatera določila Poslovnika nezakonita (npr. obveščanje svetnika o odstopu), nekateri člani sveta in župan pa ga zlorabljajo (npr. replika na repliko, sprejemanje sklepov mimo predpisanega postopka).

Odgovor na pobudo/vprašanje

Poslovnik od delu Občinskega sveta Občine Brežice je bil s strani občinske uprave Občine Brežice popravljen v skladu s priporočili Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo, ki je v letu 2015 opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Brežice in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni.
Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice in Statut Občine Brežice bomo pred obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Brežice, posredovali še v pregled na Ministrstvo za javno upravo, Službi za lokalno samoupravo in po prejemu njihovega odgovora bomo gradivo uvrstili na dnevni red ene od prihodnjih sej občinskega sveta.

Pripravila: Jasmina Molan, Višja svetovalka I

Info

Datum:

07.12.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE