Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Imam pobudi v interesu gospodarstvenikov, podjetnikov, ki živijo v občini Brežice. Eni so tisti, ki so lastniki oziroma najemniki prostora v industrijski coni Slovenska vas. Ti majo težave z internetom, s široko pasovnim dostopom. To temo smo sicer enkrat tukaj že odpirali, ampak danes imamo v pisnem gradivu odgovor, da občina žal ne more odstopit od tega, da bi zaračunavala služnostno pravico. Pozanimali smo se pri drugih občinah v Sloveniji, seveda je zakon enak za vse, ampak nekatere občine to naredijo tako, da zaračunajo služnostno pravico v višini enega evra. Prosil bi, ne vem, če kot svetnik to sploh smem, gospoda župana, da kontaktira, te ljudi v Slovenski vasi, da se z njimi pogovori, in da poskuša ta problem rešit.
2. In še druga pobuda, ravno tako v interesu gospodarstvenikov je ta, da se spremeni Odlok ureditve cestnega prometa v občini Brežice. In sicer, da se doda člen, kakorkoli je to pravno treba urediti, s katerim se na parkirnih prostorih od vodovodnega stolpa po levi strani do konca Občine, tam je šest, sedem parkirnih prostorov, uvede enak režim kot velja za parkirne prostore na glavni ulici. Uslužbenci res ne bodo veseli, ampak te ki imajo dol trgovine pa se pritožujejo, da se stranke pri njih ne morejo ustavit in bi za njih to pomenilo, imenujemo ga lahko tudi, gospodarski učinek.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Glede zaračunavanja nadomestila za ustanovitev služnostne pravice smo stališče že podali, v vmesnem času pa tudi ni prišlo do spremembe predpisov, ki bi omogočali neodplačno ustanavljanje služnosti, kar zaračunavanje nadomestila v višini enega evra dejansko je.
Pričakujemo, da bo mogoče pogodbe za ustanovitev služnostne pravice, ki jih je Telekom že predlagal in se v pretežni meri nanašajo na LC 024203-Slovenska vas-drž.meja, ki poteka ob TPC Slovenska vas, skleniti v kratkem, in sicer po tem, ko bo opravljena parcelacija parcele 1990/5 k.o. Nova vas, ki v pretežnem delu predstavlja prej navedeno lokalno cesto, v delu pa je kategorizirana kot regionalna cesta.

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka

Sprejemamo vašo pobudo v zvezi z razširitvijo plačljivega parkiranja od Ceste prvih borcev proti Vodovodnemu stolpu v Brežicah. Sporočamo vam, da bomo preverili smiselnost in možnosti za realizacijo, ter na podlagi preučitve sprejeli nadaljnje odločitve o čemer vas bomo obvestili.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

09.04.2015


Izpraševalec:

Tomi Jurman


Stranka:

NEODVISNI