Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da Občina Brežice kot ustanovitelj organizacij (pisno, ali preko svojih predstavnikov v organih, javnih podjetij in javnih zavodov) zagotovi, da bodo le te objavile Kataloge informacij javnega značaja in v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh v svetovni splet posredovale informacije javnega značaja, kot so to ustanovni akti in prečiščena besedila internih predpisov, programe, strategije, in druge informacije s svojega področja. Ugotavljam, da so te informacije slabo dostopne oziroma ustrezno, pregledno urejene in dostopne že na sami spletni strani Občine Brežice, nekatere organizacije Kataloga še niso niti objavile (npr.: Komunala d.o.o., Posavski muzej, Zavod za šport) nekatere pa Kataloge ali podatke, ki naj bi jih zajemal opisane, predpisi in dokumenti pa niso dosegljivi oziroma preko spleta dostopni (npr.: MC, Knjižnica Brežice, nekatere OŠ, ipd). Sicer ugotavljam, da imajo skoraj vse organizacije, katerih ustanovitelj je občina svoje spletne strani vzpostavljene, nekatere zelo pregledno in zanimivo postavljene, manjkajo pa nekatere zakonsko določene vsebine ali aktualni dogodki, ipd.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V zvezi s pobudo g. Jožefa Piltaverja o tem, da Občina Brežice kot ustanovitelj organizacij zagotovi, da bodo le-te objavile Kataloge informacij javnega značaja in v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh, pojasnjujemo, da smo Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., ki ima na spletni strani navedeno le, da je spletna podstran z informacijami javnega značaja v pripravi, pozvali, da nemudoma izpolni obveznost objave v skladu z 8. in 10. členom (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US in 19/15 - odl. US) in nas o izpolnitvi te zakonske obveznosti obvesti.

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka

Info

Datum:

09.04.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE