Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

K razpravi me je spodbudilo to deževje. Reka Krka in celotna Dolenjska je bila zopet v oranžnem alarmu. Spomnimo se leta 2012, ko je bil dejansko ves ta konec Slovenije, tudi večji del te naše brežiške občine, s Krško vasjo in ostalimi vasmi ob Krki, pod vodo. Takrat so bile dane obljube, kako se bo ta zadeva sanirala. Danes ne bom govoril o tem. Želel bi izpostaviti zadevo, ki je bila takrat, na nek način obljubljena. Država Slovenija je dobila iz evropskega sklada, ne vem katerega točno, za pomoč pri večjih naravnih nesrečah večje zneske. Mi smo takrat sprejeli sklep na občinskem svetu, da ker je bilo naše območje med bolj prizadetimi, naj nam povedo, kje je ta denar, kaj je s tem denarjem in kdaj ga bomo dobili in kam so ga namenili. Mislim, da tega odgovora sploh nismo dobili. Obljubljali so nam, kako bo ta zadeva urejena, vsaj tisti nujni del itd. Odgovore na ta vprašanja je iskala tudi občinska uprava. Če to deževje ne bi prenehalo v nedeljo, glede na to, da je bila napoved, da bo neprestanoma deževalo do torka, bi imeli identično situacijo in potem bi zopet k nam prišli in obljubljali, ne vem kaj ne. Sicer se neke rešitve izkazujejo z HE Mokrice, ki bo čez 3, 4, 5, 6, 7, 11 let, upam da čim prej. Kljub temu mislim, da je ta zadeva, bistveno bolj urgentna. Konkretno me pa tudi zanima, kje ta denar je.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Poplavna varnost je obravnavana pri izdelavi Državnih prostorskih načrtov (DPN) za HE Brežice in HE Mokrice, kjer je v prostorskem aktu zagotovljena poplavna varnost urbanih območij v neposredni bližini posegov. V DPN HE Brežice se zagotavlja poplavna varnost Krške vasi, Velikih Malenc in Gornjega Lenarta z visokovodnimi nasipi. S sistemom prelivnih polj na objektu nasipa hidroelektrarne se varujejo tudi poplavna območja pred visokimi vodami za 20 do 30 letno povratno dobo. Dodatno se poplavna varnost v Krški vasi in Velikih Malencah, po DPN za HE Mokrice, izboljša s poglobitvijo Save na odseku Save med Termami Čatež in Brežiško hidroelektrarno, kar omogoča normalne odtočne razmere za reko Krko, dodatno pa se od nadvoza avtoceste do sotočja Krke in Save, na levem bregu Krke, ob razširjeni Krki izvede nasip za vodenje poplavne vode Save, s katerim se usmeri tok poplavnih vod Save v strugo reke. Poglobitev Save in opisane ureditve ob Krki povzročijo, po navedbah projektantov, znižanje nivoja poplavnih vod Krke za 1,5 m. Prav tako se z DPN HE Mokrice rešuje poplavna varnost pred poplavnimi vodami reke Save naselij Mihalovec, Loče in Rigonce. Z DPN-jem je tudi zahtevana izvedba poplavne varnosti za visoke vode reke Sotle, kar pa ni bil predmet DPN-ja.

Pripravil: Branko Blaževič, višji svetovalec

Info

Datum:

25.05.2015


Izpraševalec:

Jurij Pezdirc


Stranka:

Lista SONCE