Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na svetniško skupino DeSUS se je obrnilo podjetje MB oprema d.o.o. iz Jesenic na Dolenjskem. Podjetje ima ambicije v trgovsko poslovnem centru v Slovenski vasi investirati in zaposliti večje število delavcev (do 20), v pol leta oz. v letu dni, in sicer za proizvodnjo masivnih lesenih hiš in druge masivne opreme. Podjetje je pri tem naletelo na težavo. Vzelo je v najem prostor v izmeri 1500 m², ima pa težave z elektriko in električno infrastrukturo. Elektro Celje je pripravljeno investirati oz. urediti to zadevo. Težave z elektriko imajo vsi obrtniki v tej poslovni coni, a Elektro Celje tega ne more izvršiti, ker ni lastnik električne infrastrukture, katere lastnik je še vedno MORS in zaradi tega ne more nič delati. Škoda bi bilo, da bi ta možnost dodatnega zaposlovanja v tem delu odpadla, zato se je obrnil na nas, da damo pobudo, da se zadeva uredi. Napotili smo ga, naj gre tudi do župana in naj se obrne tudi na krajevno skupnost. Krajevna skupnost je rekla, da je že 19.1.2015 dala na občino v Kabinet župana pobudo, da pride do sestanka s petimi oz. štirimi predlogi, kaj naj se vse na tem sestanku skuša definirati. Med njimi je bi tudi problem elektro omrežja in šibkosti tega omrežja v tem poslovnem centru. Predlagam in dajemo pobudo, da se čim prej prične postopek prenosa tega omrežja na Elektro Celje in uskladitev drugih zadev, ki bodo omogočile pritegnitev novih investitorjev v ta poslovni center. Krajevna skupnost nas je namreč informirala, da je kar nekaj interesentov, ki bi želeli priti, a jim dejansko oviro predstavlja, da poslovni center ni opremljen. Prosim za pisno odgovor.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občini je v interesu, da se v Slovenski vasi razvija gospodarstvo, zato je z dopisom pozvala Ministrstvo za obrambo, da čim prej pričnejo s pravno formalnimi postopki, ki so potrebni za prodajo transformatorskih postaj družbi Elektro Celje d.d. in s tem omogočijo obstoječim in potencialnim podjetnikom normalno poslovanje in razvoj.

Pripravila: Suzana Ogorevc, strokovna sodelavka

Župan – odgovor:
Tu moram dati ustni odgovor, saj gre v tem primeru za precej čudno stvar. Prvič za to podjetje sploh nisem slišal, niti se ni nobeno javilo. Drugič, koliko jaz vem, problem ni v elektriki, saj smo tam celo uredili elektriko za podjetje Polymobil, razen če ne gre za hčerinsko firmo. Dejstvo pa je, da nam podjetje Polymobil v letošnjem letu še ni nič plačala in bomo verjetno morali iti v prekinitev pogodbo. Dejansko moram povedati, da podjetnik, ki se ne pride direktno na občino pozanimati in preko svetniških skupin išče odgovore, da imam glede tega precej slabe občutke. Ni bil problem z elektriko in povedati je potrebno, da v primeru, če bi mi dali na Elektro Celje elektriko, bi to pomenilo, da bi oni morali plačevati kot novi priključek. Slovenska vas, ki je bila MORS-ova, je že imela elektriko od prej in ni bilo potrebno, da se na novo priključi, ampak so dejansko samo priklopili nazaj na obstoječe stanje. Kar pomeni, da so bili tudi bistveno nižji stroški kot bi bili, če bi se nekdo na novo priključil in bi bil ta transformator predan Elektro Celje.

Alenka Laznik – odgovor:
To kar je župan povedal, velja za naš poslovni prostor. Težava je mogoče za ostale, ki so v tej coni, ker so transformatorske postajo še vedno v lastništvu MORS in ni še prišlo do primopredaje. Elektro pa ne bo posodabljalo vse dokler lastništvo ne bo njihovo. V tem je težava. Občina malo težje pomaga pri tem razmerju. Smo sicer že urgirali, ko smo urejali elektriko za našega najemnika, ampak žal nismo mi lastniki.

Župan – odgovor:
Prosil bi, da pride podjetje na občino, da ga sploh spoznamo, da vidimo kdo je ta podjetnik.

Anton Zorko:
Gre za podjetnika, ki je lastnik MB opreme, ki ima nekaj zaposlenih v Jesenicah na Dolenjskem, Božičnik in ki bi želel to tukaj tudi delati. Predlagali smo tudi, da se oglasi, če ste to preslišali.

Župan – odgovor:
Prav, z njim pa smo se že pogovarjali in kolikor vem ima svoje objekte v starem Begrosu v Slovenski vasi. Se bomo z njim še pogovorili.

Anton Zorko:
Menim, da pri tem lastništvu lahko občina pomaga.

Info

Datum:

05.10.2015


Izpraševalec:

Anton Zorko


Stranka:

DeSUS