Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ponovno postavljam isto vprašanje. Že nekje februarja sem dala pobudo, ki je romala v Ljubljano. Odgovor sem dobila od gospe Moldovanove. Tudi kolegica Stanka je podobno pobudo dala za mano, in sicer gre za zaraščenost ob regionalni cesti Brežice – Bizeljsko in tako tudi ob državni cesti proti Kapelam. Cesta proti Kapelam ni regionalna, je malo manj pomembna, a je zaraščena z obeh strani, saj so veje z obeh strani prepletene. Veste, da po Zakonu o lastništvu, kolikor ga jaz poznam, da je tudi zrak od mene oz. da nad mejo mora biti sproščeno. In kje so zdaj ti ljudje? Zakaj se ne da enkrat ena pobuda oz. da se sprejme en odlok, da bi ti ljudje morali ta gozd posekati. Kaj bi bilo, če bi v kočevskem gozdu tako rastlo to vejevje? Potolklo bi polovico teh potnikov, ki so udeleženci v prometu. Veliko je kolesarjev in motoristov. Pozimi bodo te veje padale kot ledene. Zadnja pobuda je bila pet let nazaj, ko so nekaj očistili, po moji pobudi. Slike sem pošiljala na inšpektorat v Ljubljano. Prosim, da se pred zimo povpraša glede te zadeve.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V zvezi s podano pobudo smo Direkciji RS za infrastrukturo ponovno posredovali dopis za odstranitev vej ob cesti R1 219/1242 ter tudi ob cesti R3 676/2204 Sp. Pohanca-Kapele.
Menimo, da sprejem posebnega odloka, ki bi nalagal posek gozdov ob cestah, ni potreben saj že Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), v 3. točki drugega odstavka 5. člena na cestnem svetu javne ceste prepoveduje postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, v petem odstavku navedenega člena izvajalcu rednega vzdrževanja ceste nalaga, da mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej.
Podlago daje tudi Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), ki v prvem odstavku 82. člena določa, da ima lastnik nepremičnine pravico odstraniti in si prilastiti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine.

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka

Info

Datum:

05.10.2015


Izpraševalec:

Mira Šuler


Stranka:

SDS