Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Predstavniki MORS-a so pred pričetkom in med samim izvajanjem del v okviru projekta celovite prenove in obnove ter dograditve letališke infrastrukture zagotavljali, da bodo lokalno cestno infrastrukturo, poškodovano zaradi intenzivne uporabe v sklopu prej omenjenega projekta, obnovili in vzpostavili vsaj v prvotno stanje. Opozoriti želim na močno poškodovan odsek javne poti JP 524202 med izvozom iz območja Gaj in vse do priključka javne poti na regionalno cesto R2 419/1206 (glej spodnjo sliko). Poškodbe so nastale v teku prej omenjenih del zaradi odvozov in dovozov materiala s tovornimi vozili neprimerne osne obremenitve in skupne mase. Občinsko upravo pozivam, da pridobi od MORS-a informacije o statusu del zgoraj omenjenega projekta ter v primeru, da je le-ta zaključen, datum pričetka in zaključka rekonstrukcije zadevnega odseka javne poti.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je z dopisom pozvala MORS k odpravi poškodb na omenjeni javni poti, ki so nastale med izvajanjem investicij na letališču Cerklje ob Krki. O tem smo obvestili tudi Krajevno skupnost Cerklje ob Krki.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

05.10.2015


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SDS