Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

V letošnjem letu se je izvedel prvi del urejanja kanala za odvodnjavanje Hrastje-Črešnjice-Cerklje ob Krki (glej spodnjo sliko – zeleno črto). Izvajalec je bil MORS. Dela so bila izvedena strokovno ter kvalitetno, a brez nadaljevanja le teh, ne bo dosežen namen zagotovitve nemotenega odtoka meteornih voda. Občinsko upravo pozivam, da pridobi od MORS-a informacije o statusu del in načrtovanem nadaljevanju del, ki ga lahko razdelimo v vsaj sledeče faze:
• ureditev dela pod JP 524202,
• ureditev dela od JP 524202 do »piste«,
• ureditev dela pod »pisto«.
To je osnova za nadaljnja dela potrebna na odseku od »piste« do JP 524281 in naprej Cerkelj in reke Krke

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zadevo smo si ogledali na terenu in tudi naročili čiščenje obstoječih propustov pod javnimi potmi. Propust na Hrastju je bi očiščen, propust na Črešnjicah pa je delno zamašen in bo potreben večji poseg. Kar pa se tiče čiščenja samega propusta pod letališko stezo pa bomo le to zahtevali od MORS-a.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

05.10.2015


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SDS