Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Danes smo tu že slišali dve pobudi, ki ju v celoti podpiram. Pobudo g. Rovana in g. Piltaverja, v zvezi z diskusijo na temo enega pomembnega državnega projekta. Zapleta se in to po zaslugi dosedanje vlade. Vedno smo si mi, ki smo bili v politiki, sam sem bil 14 let profesionalec, prizadevali, da smo v domač kraj ali v Posavje kaj pripeljali. Da smo iz leta v leto kaj spravili v proračun, da smo kakšno institucijo pripeljali in kak zakon sprejeli, ki je bil pisan na kožo in smo zato nenazadnje tudi želi desetine ali sto milijonov evrov državnih sredstev v desetletnem obdobju. Glejte tudi Fakulteta za turizem je nastala na podlagi kronologije, ki jo je ena vlada sprejela, pismo o nameri in potem se je zapletalo in zapletalo, a danes jo imamo. Skoraj 250 študentov in podobno. Hidroelektrarne, institucije, inšpektorat, Služba za zaščito in reševanje, itn. Sprejemali smo tudi določene predpise, ki so Brežicam in Posavju prinašale denar. Mimo grede, z MORS-om smo sprejeli nekakšno razdelitev oz. obvezo, da financira tudi lokalno infrastrukturo na območju letališča, 650.000€ na leto. Dosegli smo, da se koncesija za gradnjo hidroelektrarn deli v korist občine v razmerju 60 : 40. Niz tega je. Kaj imamo pa danes na mizi? Dajem pobudo župan, da potegnemo pod črto kaj vse se nam z zadnjimi ukrepi, nenazadnje tudi s proračunskimi dokumenti, ki so bili pred dnevi sprejeti na vladi in poslani v državni zbor, jemlje. Ne, da dobivamo kaj novega, ampak kaj se nam jemlje, glede na to, kaj smo že imeli. Vsi vemo, da smo dobili znižano t.i. nuklearno rento. Kljub temu, da je bila zelo znižana, je bila nato nazaj popravljena, a še vedno jo imamo znižano. Znižala se je povprečnina, sicer za vse občine. Znižala so se tudi razvojna sredstva občinam po 21. členu Zakona o financiranju lokalne samouprave. Zdaj imamo v sklopu proračunskih dokumentov, Novelo zakona o varstvu okolja, ki v 146. členu pravi, da se koncesija ne bo več delila med občino in državo, temveč koncesija za rabo vode pripada samo državi. Iz tega zakona ni jasno ali posega tudi v Zakon o koncesiji na spodnji Savi, ali bomo še iz tega naslova izgubili koncesijsko dajatev za hidroelektrarne, ki sledijo. Na vladi je bila sprejeta tudi Novela zakona o pogojih koncesije, ki dokončanje hidroelektrarne Brežice odmika v letu 2019, kar pomeni, da bodo ureditve, zlasti protipoplavne ureditve šele takrat zaključene, če bodo. Kar pomeni, zopet nekaj let zamika in izpostavljenost ljudi poplavam, zlasti v Krški vasi in Malencah, kajti ne bodo določene ureditve protipoplavne zaščite. Spoštovani, mislim, da je to nesprejemljivo. Nadalje, sodu razbija dno, Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračunov. Navedel bom samo tri primere, ker je teh seveda več. Glede ureditve državne ceste Artiče – Kapele, smo pred leti, z naporom spravili Pismo o nameri v Načrt razvojnih programov. Zadeva je vredna cca 2 milijona evrov, plan v letu 2016 je 0, plan v letu 2017 je 0, plan v letu 2018 je 0, plan v letu 2019 je 0, plan po letu 2019, to je tam nekje, 2 milijona €, se pravi cela investicijska vrednost. Ureditev ceste Podgračeno – Mokrice, leto 2016 je 0, leto 2017 je 0, leto 2018 je 0, leto 2019 je 0 in šele po letu 2019, tista vrednost. Tudi nova, tako imenovana, Vrbinska cesta, ves čas nič. Sprašujem se župan, kaj smo se v tej državi pregrešili ali smo nesposobni, da ne uspemo niti tistega, kar smo kdaj izborili v ta proračun, za dobrobit teh občanov, ohraniti, kaj šele nadgraditi. Človek bi pričakoval, da bo bolje, da bo več. Zdaj je končno konec te krize, tako nam vsaj govorijo iz ekranov. Zdaj bomo vse dvigovali, investicije in prilive v našo občino pa rezali. Predlagam in dajem pobudo, da na eni izmed prihodnjih sej, čimprej, pripravimo eno bilanco, kaj vse smo zdaj v kratkem času izgubili in izgubljamo tudi zaradi tega, ker ne znamo pravilno in dovolj zaropotati v Ljubljani.

Info

Datum:

05.10.2015


Izpraševalec:

Mag. Andrej Vizjak


Stranka:

SDS