Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

9. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Pred leti je bilo vodenih že veliko aktivnosti, delala se je tudi že projektna dokumentacija in proučevale so se variante za izven nivojsko križanje ceste, ki vodi skozi Brezino in železniško progo. V zadnjih treh letih nič ne slišim in nič več se ne govori o tej zadevi. Občutek imam, da je projekt povsem zamrl, kar pa je zelo velika škoda. Gre za enega tistih infrastrukturnih objektov v občini Brežice, ki bi imel velik, ne samo infrastrukturni pomen, ampak tudi zelo velik gospodarski pomen. Vemo, da je na drugi strani železnice ena od industrijskih con, ki je zaradi tega veliko manj zanimiva kot bi bila sicer, če bi imeli izven nivojski prehod. V zadnjem obdobju je prehod preko tega železniškega prehoda dejansko otežen, saj je velikokrat zaprt. Čas trajanja zapor je nenormalno dolg. Glede na to, da gre za projekt za katerega bi del investicijskega denarja morala zagotoviti tudi država, mislim, da bi občina Brežice morala vložiti vse napore, da bi se ta projekt ponovno vzpostavil med »žive« in se na vseh pristojnih institucijah v državi dogovoriti, da bi čimprej prišli do same izgradnje oz. realizacije tega projekta. Brežice kot mesto je edino občinsko središče od Dobove do Ljubljane, ki nima izvenivojskega križanja med železnico in cesto. Glede na to, da gre tu tudi regionalni promet iz Brežic v Krško, vemo, da ta zadeva ni tako nepomembna. Prosim za pisni odgovor glede tega, kaj se je dogajalo, do kje je zadeva bila pripeljana, zakaj se je ustavila in glede nadaljnjih načrtov v zvezi s tem. V kolikor mora občina kaj pri tem projektu zagotoviti, bi bilo prav, da to vključi tudi v proračun občine Brežice.

Info

Datum:

07.12.2015


Izpraševalec:

Ferdo Pinterič


Stranka:

LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE