Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kar nekaj krajanov se je name obrnilo s vprašanjem, kam z uničenimi valovitimi strešnimi ploščami, za katere vemo, da vsebujejo azbest. To pomeni, da so okolju in človeku nevarne in spadajo med nevaren odpad. Kot veste je bila na Bizeljskem in okolici, leta 2011, strašna toča, ki je poleg pridelka uničevala tudi vozila, strešno kritino in ostale dobrine. Uničene strešne plošče so se zbirale na deponijah, se ustrezno ovile in označile. Občina Brežice je poskrbela za odvoz, za kar smo vam bili hvaležni. Vsi takrat zaradi različnih razlogov (največkrat finančnih) nismo uspeli takoj prekriti objektov, tako da se danes te plošče še vedno nahajajo po lopah, zidanica, podstrešjih, nekje pa celo na prostem.

Direktor komunale, g. Aleksander Zupančič, je na eni prejšnjih sej že omenil možnost odvoza tega škodljivega materiala. Osebno smatram, da je zdaj, to je v času trgatve in negovanja mošta ter mladega vina, ko so prisotni tudi ljudje, ki jih med letom vidimo le redko, pravi čas za ponovitev akcije. Seveda tu mislim tudi na območje Pišec, Sromelj in mogoče še kje, da ne izpadem sebičen. Glede na to, da je Komunala Brežice s prevzemom upravljanja vodovoda Bizeljsko, močno prisotna na Bizeljskem in teren že dobro pozna, mislim, da je to izvedljivo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor bomo posredovali, ko ga prejmemo s strani izvajalca gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki javnega podjetja Komunale Brežice d.o.o.

Info

Datum:

12.09.2016


Izpraševalec:

Herman Premelič


Stranka:

NEODVISNI