Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pred leti je bila cesta Ponikve – Globočice kategorizirana kot lokalna cesta. Na Zavodu za gozdove so zapisali, da gre za gozdno cesto. Ne vem, če je kdo na občini o tem seznanjen. Cesta od Ponikve do Velike Doline je bila ravno tako občinska. Del omenjene ceste, od Pisank do Ponikve (750 m), smo pred leti, ko še ni bila občinska, zgradili in asfaltirali s sredstvi krajevne skupnosti, prebivalcev, tudi lastnikov parcel. Gozdno gospodarstvo je po cesti vozilo in jo uničilo. Cesto so nato dali nazaj krajevni skupnosti, saj ni več občinska oz. lokalna, temveč je javna pot, ki se nato nadaljuje v gozdno cesto. Prebivalce to zelo moti. To je bila lokalna cesta Ponikve – Globočice, zdaj je nazaj gozdna cesta. Prej omenjenih 750 m je že čisto uničenih in je spet v pristojnosti krajevne skupnosti. Glede tega želim pojasnilo in odgovor, da vemo tudi, kdo o tem odloča, saj o tem v kraju nismo odločali. Da gre za gozdno cesto sem izvedel slučajno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Cesta Ponikve – Subanov mlin je v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice (Uradni list RS, št. 76/12) še vedno kategorizirana kot javna pot JP 529471 Ponikve – Subanov mlin. Je pa res, da je želja Zavoda za gozdove, da bi se del ceste (makadamski del od konca vasi Ponikve do Subanovega mlina) prekategoriziral v gozdno cesto. Ta del ceste se tudi vzdržuje preko razpisa za vzdrževanje gozdnih cest in ne s strani krajevne skupnosti, čeprav vsako leto prejmete sredstva tudi za vzdrževanje te ceste.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

12.12.2016


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

ROK