Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

V službo se vozim iz svojega stalnega naslova na Velikih Malencah. Zadnji dnevi so zelo megleni in kar z zaskrbljenostjo opazujem otroke, ki hodijo na relaciji ob državni cesti Krška vas – Budič, od hiše Tomič proti Horvatiču. Pobuda, predlog oz. vprašanje gre v tej smeri, da občina predstavi načrte, ki jih ima v zvezi s tem, glede na predvideno, tudi kolesarsko stezo, ki se bo gradila v prihodnosti proti Krški vasi in sicer tudi z neko pobudo, da se morda čim prej uredi ta povezava med temi hišami, prav zaradi varnosti otrok in ostalih udeleženih na cesti. Opažam, da ima en gospod ob tej cesti tudi avtoelektriko in da avti prihajajo na cesto. Prej smo govorili tudi o zaposlovanju in gospodarstvu. Oni imajo verjetno tudi velike težave glede na to, da mu avti in kamioni švigajo 100 km/h in s podobnimi hitrostim mimo. Varnost je tam zelo ogrožena. Podajam pobudo, da se to uredi in da nam občina predstavi načrt v zvezi s tem.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice na odseku državne ceste Velike Malence – Krška vas pripravlja projektno nalogo, ki opredeljuje fazno izgradnjo površin za pešce na strani ceste, kjer so objekti oz. se razmišlja tudi o izvedbi večnamenske poti (kombinacija s kolesarsko povezavo), kar se še raziskuje. Dokumentacijo bomo, kot je to v navadi uskladili s Krajevno skupnostjo. S strani Krajevne skupnosti Velike Malence je bila na Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI, upravljalka ceste) posredovana pobuda za nižjo omejitev hitrosti na celotnem odseku Krška vas -Čatež (na podlagi skritih meritev izvajanih s strani Občine v novembru 2016), za kar pa je DRSI v decembru 2016 pozvala Policijsko upravo Novo mesto, da se izvaja poostren nadzor hitrosti vozil v območju razpršene gradnje na tem odseku. Poziv za omejitev hitrosti bomo ponovno naslovili na DRSI tudi z Občine.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

12.12.2016


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

NEODVISNI