Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na križišču v Cerkljah, iz smeri mostu proti Krškem (gre za smer iz Dolenje Pirošice), podajam pobudo za postavitev ogledala, ker je zelo nepregledno križišče.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Ogledali smo si omenjeno križišče državne ceste R2-419/1206 in lokalne ceste LC 024051. Ker gre za poseg oz. postavitev ogledala v varovalnem pasu državne ceste, v takšnih primerih postavlja signalizacijo oz. ogledalo Direkcija RS za infrastrukturo. Ker gre v tem primeru za nepreglednost v križišču zaradi visoke žive meje oz. cipres, lahko iz preteklih izkušenj povzamemo, da dokler ne bo na tem delu ustrezno obrezana živa meja Direkcija ne bo ukrepala oz. postavila ogledala, bomo pa vaše opozorilo posredovali pristojnim službam.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

12.12.2016


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka:

NEODVISNI