Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Konec leta 2015 je župan sklical izredno sejo občinskega sveta o dogajanjih v zvezi z begunci. Seja je bila 2.11.2015 v Dobovi. Med drugim se je pojavilo vprašanje, kako je s povračilom izpada dohodkov, ki so jo zaradi različnih dejavnikov utrpela naša podjetja. Šlo je po eni strani za potencialne težave v turizmu, po drugi pa fizično preprečen dostop strankam do na primer dobovskih vulkanizerjev, do veterinarske bolnice v Brežicah itd.
Darko But z Uprave RS za zaščito in reševanje je na izredni seji obljubil, da bo škoda povrnjena, in to v celoti, ne da bi morala občina prej aktivirati svoje rezerve, kar se da razbrati iz posnetka seje. Kmalu po seji so bila podjetja pozvana k oceni škode, kar so tudi storila in podatke posredovala na občino. Potem je vse skupaj nekam potihnilo. O tematiki sem nekajkrat sprožil razpravo na sejah odbora za gospodarstvo. Predsednik odbora, hkrati ''gospodarski'' podžupan, nam je poročal o tem, da je država pomagala turizmu v obliki sofinanciranja marketinških dejavnosti, kar je bilo tudi realizirano. Izvedeli smo, da bo nekaj denarja prišlo za obnovo asfalta v Dobovi, kar vse skupaj ni nič narobe, medtem ko do pomoči ostalim še ni prišlo. Podžupan je nekajkrat obljubil, da nam bo posredoval korespondenco med občino in državo, a obljube mu nikakor ni uspelo izpolniti. Na zadnji seji odbora za gospodarstvo sem sprožil to temo in sprejeli smo stališče, da ''občinska uprava pošlje dopis na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), v katerem zahteva jasen odgovor, ali bo izplačana kakšna odškodnina gospodarskim subjektom, ki so v preteklem letu na prej omenjeno ministrstvo oddali oceno škode zaradi migrantske krize.'' Pred časom pa smo prejeli odgovor MGRT-ja na dopis pomočnika vodje oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Odgovor pravi, da država za povračilo nima zakonske osnove, pri čemer se sklicujejo na dva zakona v zvezi z naravnimi nesrečami in podobnim. Nad takim odzivom vlade sem razočaran. Pravi, da nimajo zakonske osnove, saj ne obstaja ustrezen zakon. Pri tem pa so državni organi tisti, ki so (najbrž brez ustrezne zakonske podlage) preprečevali dostop do gospodarskih subjektov. Razen tega je vlada tista, ki bi lahko oziroma morala parlamentu predlagati, da sprejme interventni zakon ali kaj podobnega. Tega niso storili, ampak so raje postavljali žico in sprejemali, po vsej verjetnosti neustaven, Zakon o tujcih.
Po drugi strani pa sem razočaran tudi nad občino, ki svojega dela ni opravila dobro. V tistih časih je bil župan skoraj vsak dan pred kamerami in modroval o beguncih in bremenih, ki jih nosi naša občina ter o ogroženosti naših ljudi (ki realno nikoli ni obstajala) ter s tem dvigal paniko in potenciral nevarnost izpada dohodkov v turizmu, sklical je izredno sejo itd. Skratka, izkoristil je priložnost za nabiranje političnih točk. Ko pa je bilo treba opraviti neko resno delo stran od oči medijev, pa tega ne počne ne župan, ne podžupan, ne direktorica občinske uprave, ne vodja oddelka, ampak pomočnik vodje oddelka. On je glede na moje izkušnje v redu človek in sposoben javni uslužbenec, je pa kljub temu nekdo, ki je na petem klinu hierarhične lestvice. Morda nas tudi zato vlada ne jemlje resno. Skratka, pričakoval sem več truda občinske uprave in boljše rezultate na tem področju. Glede na to, da z državno pomočjo očitno ne bo nič, bo verjetno treba sporočiti gospodarskim subjektom: Obrazce za prijavo gospodarske škode ste izpolnjevali brez veze, hvala za vaš trud. Druga možnost pa je, da poskusimo poiskati kako rešitev v okviru občinskih financ. Zato postavljam tri svetniška vprašanja na to temo:
• Kolikšen izpad dohodkov so prijavili naši gospodarski subjekti? Prosim za tabelico po podjetjih.
• Ali obstaja kaka podlaga za popolno ali delno povračilo škode iz proračuna občine Brežice?
• Če taka podlaga ne obstaja, ali je možno, da občinski svet s sprejetjem ustreznega odloka ustvari tako podlago?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

Za prvi odgovor sicer nimam točnega odgovora, a gre za okoli 3 milijone EUR. Pri drugem odgovoru – občina lahko sprejme odlok, če so podlage v državni zakonodaji. Pri podjetjih je še posebej pomembno, saj gre za neke vrste pomoč, ki bi jo podjetja morala priglasiti. Ni res, da samo pomočnik kontaktira z ministrstvom. Imeli smo nekaj sestankov z ministrom, mislim, da je bil tudi Jure Pezdirc zraven in je povedal, da ni pravnih možnosti. V kolikor država ne sprejme zakona, občina v tem primeru tudi nima nobenih pravnih možnosti, da da sredstva za pomoč podjetnikom. Ne predstavljam si, kje bi mi dobili 3 milijone EUR, da bi jim povrnili škodo, če so seveda te ocene prave in če bi lahko dali. Ni bilo tudi pravne osnove za povračilo škode ob žici pa sta vlada in parlament sprejela pravno osnovo. Če bi bila volja s strani ministrstva ali iz vlade, bi lahko tudi to spremenili. Občina tu ne more nič pomagati. Danes sem govoril z Romanom Matjašičem, ki pokriva gospodarstvo in pravi, če ni pravnih podlag, tudi občinski svet ne more sprejeti odloka.


Podžupan Jure Pezdirc – odgovor:

Opozoriti moram, da je Evropa vseskozi v nevarnosti novega begunskega vala in tudi ta »če bo«, je lahko po t.i. »balkanski poti« in lahko se nam zgodi zelo hitro ali pa malo kasneje enaka situacija kot smo jo imeli nedolgo nazaj. Skrbi me predvsem to, da z državo nimamo urejeno »kaj bo, če bo«. Govorimo o odškodninah in o tem, kaj vse bi morali narediti, mi pa hkrati nimamo urejene zadeve. Kaj bo s t.i. »centrom«? Kaj bo, ko se bo oz. če se bo zaprl mejni prehod? Kaj bomo potem rekli… Potem bomo imeli težavo mi na Odboru za gospodarstvo, kot tudi na občini, ko bodo spet ti isti podjetniki prišli do nas in rekli, da takrat je to bilo, se je uredilo, ampak mi nismo nič naredili. Ampak »kaj mi nismo dobro naredili«? To je dobro vprašanje. Mi smo imeli kar nekaj sestankov tako z ministrom kot tudi strokovne službe in župan z ministrstvom za gospodarstvom in ostalimi. Kaj je bilo dejansko sporočeno? Da se zadeva urejena in bo urejena. Potem, ko ni bila pa pač ni bila. Pozivam tudi parlamentarne stranke, ki ste zastopane v tem občinskem svetu in ste tudi zastopani v državnem zboru, da to zadevo odprete in uredite, ker niso samo Brežice takšen primer. Enak primer je Šentilj in še kje… Ko se bo zgodilo, bi bilo odlično, da imamo to zadevo urejeno in da bomo vedeli kako bomo odreagirali in kako bodo naše gospodarske družbe in ostali zaščiteni.

Info

Datum:

27.03.2017


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

Levica