Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Na občinski cesti na relaciji Dvorce – Sobenja vas, se je jeseni sprožil plaz, ki je poškodoval cestišče. Zdaj je odtrgan že del cestišča, medtem ko je bila bankina že jeseni. Predlagamo, da se to sanira čimprej, ker gre tu tudi avtobusna linija za šolarje. Čiščenje brežine je že bilo izvedeno, zdaj je potrebno izpeljati še konkretne posege.
2. Glede križišča na Cerini je krajevna skupnost podala že dva dopisa na Urad župana. V planu je sanacija tega križišča v letu 2018 in 2019. Zadeva se vleče že cca 4 leta. Pri županu sva s predsednikom sveta KS že imela sestanek o tem vprašanju. Svetniki krajevne skupnosti nam ne verjamejo, čeprav sem jim povedal kaj je v planu in želijo pisni odgovor. Planiran je bil sestanek z županom, ki je bil odpovedan in si želijo, da pridobim odgovor pri županu za sanacijo tega cestišča. Svetniki vedo, da je nekaj novitet uvrščenih v planu cest. To križišče je dejansko nepregledno. Starši morajo 13 otrok voziti na avtobusno postajo zaradi problema na tem križišču. (dopisa v prilogi)

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

Glede plaza Dvorce – Sobenja vas bo Alenka Laznik zadevo preverila in bodo poskušali čimprej urediti. Glede križišča – investicijo poznamo, upam, da nam bo uspelo kot smo rekli. A proračuna za leto 2018 še nimamo, v rebalansu za leto 2017 pa velikih sredstev za ceste očitno ne bo.

Info

Datum:

27.03.2017


Izpraševalec:

Martin Preskar


Stranka:

DeSUS